นายสวี ชิน อุปทูตด้านการเมือง สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน

20 กรกฎาคม 2012


นายสวี ชิน อุปทูตด้านการเมือง สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน

ป้ายคำ :