นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/home/media/2011/12/30/images/news_img_427146_1.jpg

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/home/media/2011/12/30/images/news_img_427146_1.jpg

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/home/media/2011/12/30/images/news_img_427146_1.jpg