ThaiPublica > บล็อก > เสวนา “สื่อกับการสร้างความโปร่งใสประเทศไทย” เปิดตัวสำนักข่าวไทยพับลิก้า ThaiPublica.org

เสวนา “สื่อกับการสร้างความโปร่งใสประเทศไทย” เปิดตัวสำนักข่าวไทยพับลิก้า ThaiPublica.org

3 กันยายน 2011


จากโลกอินเตอร์เน็ตที่สื่อถึงกันได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับสื่อกระแสหลักอยู่ในช่วงที่มีข้อจำกัดในการนำเสนอข่าวมากขึ้น ปัจจุบันจึงมีสำนักข่าวทางเลือกมากขึ้น ในโอกาสนี้จะมีเว็บไซต์ข่าวเจาะเปิดตัวอีก 1 แห่ง คือ สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า ThaiPublica.org เน้นเสนอข่าวเจาะสืบสวนสอบสวน ตรวจสอบความโปร่งใสภาครัฐ ความโปร่งใสภาคเอกชน ในโอกาสเปิดตัวจึงจัดให้มีเสวนา “สื่อกับการสร้างความโปร่งใสประเทศไทย” โดยมองว่า “ความโปร่งใส” จะช่วยให้คนไทยใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไทยพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

กำหนดการ

วันพุธที่ 14 กันยายน 2554

13.00 น. ลงทะเบียน
13.40 – 14.00 น. เปิดตัวสำนักข่าวไทยพับลิก้า ThaiPublica.org
14.00 – 16.00 น. เสวนา “สื่อกับการสร้างความโปร่งใสประเทศไทย”

วิทยากร

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
คณะกรรมการที่ปรึกษา สำนักข่าวไทยพับลิก้า และกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

คุณบรรยง พงษ์พานิช
คณะกรรมการที่ปรึกษา สำนักข่าวไทยพับลิก้า และประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)

คุณบัณฑิต นิจถาวร
กรรมการผู้อำนวยการสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์
ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันอิศรา

คุณสฤณี อาชวานันทกุล
นักเขียนอิสระ และคณะบรรณาธิการสำนักข่าวไทยพับลิก้า

โดยมีคุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา ดำเนินการเสวนา

สถานที่

ชั้น 11 ห้องประชุม 1101 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)

ไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่ต้องสำรองที่นั่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Event

ป้ายคำ :