José Abreu ใช้ดนตรีต่อสู้ความยากจนในเวเนซุเอลา – ก่อตั้ง El Sistema ดึงเด็กด้อยโอกาสเข้าวงออเคสตรา

José Abreu ใช้ดนตรีต่อสู้ความยากจนในเวเนซุเอลา – ก่อตั้ง El Sistema ดึงเด็กด้อยโอกาสเข้าวงออเคสตรา

คอร์รัปชันในละตินอเมริกา (ตอนที่ 3) เวเนซูเอล่า คอร์รัปชันในฐานะ “อาวุธซัด” ทางการเมือง

สำหรับเรื่องความโปร่งใสและการคอร์รัปชันแล้ว เวเนซูเอล่า คือ ประเทศที่ได้รับคะแนนความโปร่งใส (Corruption Perception Index หรือ CPI) ต่ำที่สุดในภูมิภาคละตินอเมริกา โดยค่า CPI ปี 2013 อยู่ที่ 20 จากคะแนนเต็ม100 คะแนน รั้งอันดับ 160 จาก 175 ประเทศ แถมครอง “ที่โหล่” ในภูมิภาคละตินอีกด้วย คะแนนความโปร่งใสที่ต่ำเตี้ยเรี่ยราดเช่นนี้ ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเพราะเหตุใดเวเนซูเอล่าถึงไม่สามารถลดปัญหาคอร์รัปชันลงได้เสียที ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อต้านคอร์รัปชันในเวเนซูเอล่าสรุปสั้น ๆ ว่าปัจจัยที่ทำให้เวเนซูเอล่ากลายเป็น “เมืองขี้ฉ้อ” เกิดจากความอ่อนแอในการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย คือ ตำรวจและศาลที่ถูกมองว่าเป็นแหล่งคอร์รัปชันมากที่สุด