“สมชาย หวังวัฒนาพาณิช” เอสซีจี เคมีคอลส์ 28 ปีผู้บุกเบิกกับก้าวแห่งฝัน “มาบตาพุด Eco Town”

“สมชาย หวังวัฒนาพาณิช” เอสซีจี เคมีคอลส์ 28 ปีผู้บุกเบิกกับก้าวแห่งฝัน “มาบตาพุด Eco Town”