ข้อห้ามหมิ่นพระบรมเดชานุภาพกับ พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ 2550 และการจัดเรตติ้งหนังสือ (จบ)

‘หมานิลมังกร’ ตั้งคำถามในตอนสุดท้ายของซีรีส์ – พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ 2550 ซึ่งสื่อมักอ้างว่าเป็น “สิทธิ เสรีภาพสื่อ” เป็นการปล่อยปละละเลยให้สื่อสามารถละเมิดสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่นได้โดยไม่ต้องรับผิดหรือไม่ ซึ่งอาจจะส่งผลให้การเผยแพร่ตีพิมพ์ข่าวเป็นไปอย่างหละหลวม หรือใช้ข่าวสารเป็นเครื่องมือทางการเมือง เพราะมีช่องทางให้ไม่ต้องรับผิดทางกฎหมาย

ข้อห้ามหมิ่นพระบรมเดชานุภาพกับ พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ 2550 และการจัดเรตติ้งหนังสือ (3)

‘หมานิลมังกร’ ตั้งคำถาม ร่างแก้ไข พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ บังคับใช้ในทางกฎหมายได้หรือไม่ และแถลงการณ์คัดค้านโดยองค์กรสื่อมวลชน มุ่งปกป้องแต่สิทธิเสรีภาพแต่เฉพาะของตนเอง ละเลยเสรีภาพของสื่อสิ่งพิมพ์อื่นใช่หรือไม่

ข้อห้ามหมิ่นพระบรมเดชานุภาพกับ พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ 2550 และการจัดเรตติ้งหนังสือ (2)

ตามต่อปัญหาในร่างแก้ไข พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์ 2550 ฉบับกระทรวงวัฒนธรรม ประเด็นที่สื่อมวลชนกระแสหลักส่วนใหญ่เป็นกังวล กลับไม่ใช่เรื่องห้ามการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ แต่เป็นเรื่องเดียวคือ เนื้อหาที่ “กระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”

ข้อห้ามหมิ่นพระบรมเดชานุภาพกับ พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ 2550 และการจัดเรตติ้งหนังสือ (1)

ร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ 2550 ที่เสนอโดยกระทรวงวัฒนธรรมสำคัญอย่างไร การจัดประเภทและเรตติ้งสุ่มเสี่ยงว่าจะเป็นการละเมิดเสรีภาพทางปัญญาอย่างไรบ้าง ‘หมานิลมังกร’ เรียบเรียงประเด็นมานำเสนอในบทประเดิมซีรีส์นี้