เวทีปัญญาสาธารณะ ครั้งที่ 3 : การลงทุนไทย…กำลังตกเทรนด์โลก?…โลกยุค “network effect” เจ้าของ “platform” คือคนกินรวบ(ตอนจบ)

เวทีปัญญาสาธารณะ ครั้งที่ 3 : การลงทุนไทย…กำลังตกเทรนด์โลก?…โลกยุค”network effect” เจ้าของ “platform” คือคนกินรวบ(ตอนจบ)

เวทีปัญญาสาธารณะ ครั้งที่ 3 : การลงทุนไทย…กำลังตกเทรนด์โลก? อาการไทยคล้ายประเทศที่รวยแล้ว แต่เรายังไม่รวย “แก่ก่อนรวย”(ตอนที่1)

เวทีปัญญาสาธารณะ ครั้งที่ 3 : การลงทุนไทย…กำลังตกเทรนด์โลก? อาการไทยคล้ายประเทศที่รวยแล้ว แต่เรายังไม่รวย “แก่ก่อนรวย”(ตอนที่1)

การใช้จ่ายเงินภาครัฐ-ไม่ใช่แค่ไม่โกง ต้องใช้ให้คุ้มค่าด้วย

ขณะนี้มีความพยายามที่จะนำมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างระดับสากลมาใช้กับโครงการก่อสร้างของภาครัฐที่สำคัญๆ และหลักการสำคัญของมาตรการเหล่านี้คือการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส การเข้าถึงข้อมูล และการมีส่วนร่วมของกลุ่มต่างๆ ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสนับสนุนให้มีการแข่งขัน และสามารถตรวจสอบได้ ผมว่าเรามาร่วมรณรงค์ไม่ยอมรับการทุจริต คอร์รัปชัน และการใช้จ่ายที่ไม่มีประสิทธิภาพ และมาตรวจสอบการใช้จ่ายภาครัฐกันเถอะ อย่าปล่อยให้เรื่องนี้กลายเป็นประเพณีที่ยอมรับกันได้ง่ายๆ เพราะเงินภาษีและอนาคตของเราอยู่ในมือทุกคน

ย้อนมองเศรษฐกิจปี 56 ตรวจสภาพรับปี 57

คำถามที่น่าสนใจตอนนี้ ไม่ใช่เศรษฐกิจปี 2556 แล้ว แต่การ “ชะลอ” ตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะส่งผลอย่างไรกับเศรษฐกิจไทยปีหน้า? และประเด็นสำคัญสุดคืออะไรจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจปีหน้า? และมีปัจจัยอะไรบ้างที่น่าสนใจ