หลุมดำพลังงานไทย (2): ชี้ต้นตอข้อมูลถูกบิดเบือน-อดีตปลัดพลังงานเสนอ 13 แนวทางฝ่าวิกฤติ

หลุมดำ พลังงานไทย (2): ชี้ต้นตอข้อมูลถูกบิดเบือนปริมาณสำรองทั้งก๊าซและน้ำมันดิบของโลกที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วประเทศไทยอยู่ในลำดับท้ายๆ -อดีตปลัดพลังงานเสนอ 13 แนวทาง ฝ่าวิกฤติ

Disruptive technology กับการลงทุน (2)

disruptive technology หรือเทคโนโลยีใหม่ๆที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับผลิตภัณฑ์และตลาดแบบเดิมๆ จนทำให้ผลิตภัณฑ์และตลาดของสินค้าและบริการหลายประเภทล้มหายตายจากไปต่อหน้าต่อตาเรา (ไม่ว่าจะเป็นกล้องฟิล์ม เทปและซีดีเพลง โทรศัพท์บ้าน ฯลฯ) ในอนาคตอันใกล้ ด้วยพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆ เราคงพอคาดเดากันได้ว่าจะมีสินค้าและบริการ ตลอดจนรูปแบบของตลาดที่จะต้องเปลี่ยนไปอย่างมาก นักลงทุนควรจับตาดูการเปลี่ยนแปลงพวกนี้ไว้ให้ดี เพราะอาจจะส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรม บริษัท ทางเลือกในการลงทุน และชีวิตของเราอย่างมากเลยทีเดียว