อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต (ตอนที่ 3) : ไทยกับการเป็นฐานการผลิตรถยนต์แห่งอนาคตและการปรับตัวของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมยานยนต์กำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตรถยนต์หลักของภูมิภาคในปัจจุบันจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อช่วงชิงพื้นที่ในห่วงโซ่การผลิตรถยนต์อนาคตของโลก โดยจำเป็นต้องเพิ่มมูลค่าการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศของชิ้นส่วนรถยนต์อนาคต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มความสามารถในการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง

อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต (ตอนที่ 2) : การเปลี่ยนโฉมหน้าของอุตสาหกรรมรถยนต์

อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต (ตอนที่ 2) : การเปลี่ยนโฉมหน้าของอุตสาหกรรมรถยนต์ การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมรถยนต์จะทำให้บางส่วนของโลกรถยนต์กลายเป็นอดีต ขณะที่ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในหลายมิติ แล้วประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตรถยนต์หลักในภูมิภาคจำเป็นต้องมีการปรับตัวอย่างไร เพื่อรักษาความได้เปรียบในห่วงโซ่การผลิตรถยนต์โลกในอนาคต

4 เจ้าหนี้แบงก์เตรียมนัดถกด่วนสัปดาห์หน้า ค้าน EARTH บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ

4 แบงก์เจ้าหนี้เตรียมหารือด่วนสัปดาห์หน้า ค้าน EARTH บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ โดยศาลล้มละลายกลางนัดไต่สวนคำร้องครั้งแรก 18 ก.ย.นี้

เปิดโมเดลองค์การค้า สกสค. ขายตำราเรียนภาคพิสดาร 1,400 ล้านบาท ยอมจ่าย 7% ให้ “ล็อกซเลย์ ไวร์เลส” แก้ปัญหาเงินช็อต

เปิดโมเดลขายตำราเรียนภาคพิสดาร 1,400 ล้านบาท องค์การค้าฯ ยอมจ่าย 7% ให้ “ล็อกซเลย์ ไวร์เลส” แก้ปัญหาเงินช็อต

องค์การค้าฯ ช้อตเงิน ตำราเรียนท่วมโกดัง ปรับแแผนชงบอร์ด สกสค.แก้สภาพคล่อง

องค์การค้าฯปรับแแผนกู้เงินแบงก์กรุงศรี 800 ล้านบาท นำเงินฝากค้ำหนี้แทนครู-ชงบอร์ดสกสค.รับรองค่าเช่าเครื่องพิมพ์ตำราเรียน 26 ส.ค.56

โครงการพิมพ์ตำราเรียนยังวุ่น องค์การค้าฯ สกสค. แบกสต็อกบาน-ดึงเงินฝากครู 266 ล้านค้ำเงินกู้แบงก์กรุงศรีฯ 800 ล้านบาท

โครงการพิมพ์ตำราเรียนยังวุ่น องค์การค้าฯ สกสค. แบกสต็อกบาน-ดึงเงินฝากครู 266 ล้าน ค้ำเงินกู้แบงก์กรุงศรีฯ 800 ล้านบาท