นายกฯ “ใจเพชร” – ยันไม่คว่ำ กม.ลูก ยื้อเลือกตั้ง – มติ ครม. จัดงบกลางปีฯ 5 พันล้าน ทำ “Big Rock” เพิ่ม 19 โครงการ

นายกฯ “ใจเพชร” – ยันไม่คว่ำ กม.ลูก ยื้อเลือกตั้ง – มติ ครม. จัดงบกลางปีฯ 5 พันล้าน ทำ “Big Rock” เพิ่ม 19 โครงการ

ตำรวจกับการคอร์รัปชัน ปัญหาโลกแตกที่พูดกี่ทีก็ไม่มีวันจบ

การศึกษาปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในวงการตำรวจนั้นมีความละเอียดอ่อนพอๆ กับการศึกษาปัญหาความไม่โปร่งใสของกองทัพ แพทย์ หรือผู้พิพากษา เพราะอาชีพเหล่านี้ถูกคาดหวังจากสังคมสูงมาก