เปิดงานวิจัยมาบตาพุด (3): ความล้มเหลวของการเติบโตอย่างยั่งยืน – การพยายามหากินตามประเทศที่พัฒนาแล้ว

เปิดงานวิจัยมาบตาพุด (3): ความล้มเหลวของการเติบโตอย่างยั่งยืน – การพยายามหากินตามประเทศที่พัฒนาแล้ว

“ศุภกิจ นันทะวรการ” นักวิจัยมูลนิธินโยบายสุขภาวะ สรุปประเด็นมาบตาพุดที่หายไป

“ศุภกิจ นันทะวรการ” นักวิจัยมูลนิธินโยบายสุขภาวะ สรุปประเด็นมาบตาพุดที่หายไป

เปิดงานวิจัยมาบตาพุด (2) : ความล้มเหลวของการเติบโตอย่างยั่งยืน – ระยองรองรับมลพิษไม่ไหวแล้ว

เปิดงานวิจัย “มาบตาพุด” ระยองรองรับมลพิษไม่ไหวแล้ว สะท้อนให้เห็นการพัฒนาอุตสาหกรรมในนิคมมาบตาพุดทำมากว่า 30 ปี วันนี้พิสูจน์ว่าแม้จะทำให้รายได้ต่อหัวของประชาชนในจังหวัดระยองสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ แต่ต้องแลกกับปัญหามลพิษและคุณภาพชีวิตของชาวบ้านที่แย่ลง