“ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” ชี้วัดคนเต็มคน ต้องสามารถยกมือไหว้ตัวเองได้ อย่าเป็นโรคดูหมิ่นคนอื่น ต้องมีความกล้า”ทำในสิ่งที่ควรทำ”

“ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” ชี้วัดคนเต็มคน ต้องสามารถยกมือไหว้ตัวเองได้ อย่าเป็นโรคดูหมิ่นคนอื่น ต้องมีความกล้า”ทำในสิ่งที่ควรทำ”