อุตสาหกรรมลุย “Green Industry” สู่ “Green Town” – นำร่องไปแล้วกว่า 20,000 โรงงาน

ขณะที่ผู้นำโลกประชุมว่าด้วยโลกร้อนที่ฝรั่งเศส คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แถลงข่าวความร่วมมือกับสกว.จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว” โดยกระทรวงอุตสาหกรรมลุย“Green Industry” สู่ “Green Town” – นำร่องไปแล้วกว่า 20,000 โรงงาน…

“วรากรณ์ สามโกเศศ” ชี้ 8 ยาพิษแอบแฝงกับการศึกษาไทย เหมือนปรอท ทำให้ตายทีละน้อย

ในงาน 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 6 รศ. ดร.วรากรณ์ ชี้การศึกษาไทยมีแอบแฝงยาพิษ 8 อย่าง อันตรายเทียบได้กับ “ปรอท” เพราะให้เด็กไทยตายลงช้าๆ ซึ่งต้องแก้ปัญหาร่มกันทั้งครู พ่อแม่ สังคม และสื่อ พร้อมเสนอว่าทักษะวิชาชีพ และทักษะ 4C จะช่วยให้เด็กไทยปลอดยาพิษ