“ข้อเสนอต่อประเทศไทย” (ตอนจบ): เราจะออกจากกับดักความขัดแย้ง แล้วเดินหน้าต่อกันอย่างไร

“ข้อเสนอต่อประเทศไทย” ตอนที่ 7: เราจะออกจากกับดักความขัดแย้ง แล้วเดินหน้าต่อกันอย่างไร

“ข้อเสนอต่อประเทศไทย” ตอนที่ 6: วิเคราะห์ “ระบอบทักษิณ” ข้อดี ข้อด้อย จุดรุ่งเรือง จุดเสื่อมถอย จุดตกต่ำ

“ข้อเสนอต่อประเทศไทย” ตอนที่ 6: วิเคราะห์ “ระบอบทักษิณ” ข้อดี ข้อด้อย จุดรุ่งเรือง จุดเสื่อมถอย จุดตกต่ำ

“ข้อเสนอต่อประเทศไทย” ตอนที่ 3: สภาพสังคม-เศรษฐกินที่เปลี้ยนไป๋

“ข้อเสนอต่อประเทศไทย” ตอนที่ 3: สภาพสังคม-เศรษฐกิจที่เปลี้ยนไป๋ ความจริงการเปลี่ยนแปลงนี้ คิดว่านักวิชาการ นักพัฒนาต่างๆ หลงทางกันเยอะ พอพูดถึง “คนจน” ก็มุ่งไปที่ชนบท ที่เกษตรกรก่อน ช่วงปลายสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผมเคยถูกเรียกเข้าไประดมสมอง ก็เริ่มด้วยการพูดว่า จะแก้ปัญหาความยากจนชนบท ผมเลยเสนอบทวิเคราะห์ที่ว่า และขอให้กลับมาเน้นที่ “คนจนเมือง”