บทเรียนลักลอบทิ้งขยะพิษ พื้นที่ปนเปื้อนจากหนองแหนถึงอนาคตประเทศไทย

ครบรอบ 1 ปีการจากไปของผู้ใหญ่ประจบ เนาวโอภาส กากขยะอุตสาหกรรมยังคงกองทิ้งไว้ที่หนองแหน และชาวบ้านก็ยังต้องสู้ต่อไป ขณะที่สถานการณ์การลักลอบทิ้งของเสียในระดับประเทศยังคงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เพราะนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยังดำเนินการต่อเนื่อง และศักยภาพการกำจัดของเสียของไทยที่ไม่เพียงพอรองรับขยะจากอุสาหกรรม ด้านนักวิชาการแนะให้รัฐบาลนำกรอบกฎหมายการกำจัดและฟื้นฟูพื้นที่ขยะอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ มาปรับใช้