อยากลดน้ำหนักสำเร็จ? บริหารเงินเป็นก็ลดหุ่นได้

การลดน้ำหนักตัวอย่างถาวรไม่ใช่เรื่องหมูๆ ของคนน้ำหนักเกิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หากแต่ว่าจริงๆ แล้วเรื่องลดน้ำหนักไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงหากคุณคุ้นเคยกับการจัดงบประมาณ บริหารการเงิน เพราะทักษะทางการเงินเป็นทักษะที่นำมาประยุกต์เทียบเคียงได้กับการจัดการสุขภาพและกำจัดไขมันส่วนเกิน ทักษะทางการเงินกับทักษะการลดหุ่นมีอะไรคล้ายๆ กันมากกว่าที่คุณคิด

ลดน้ำหนักวิธีใหม่

โลกมีวิธีลดน้ำหนักใหม่ที่ใช้เวลาน้อยเพียงวันละ 7 นาที แต่ต้องเป็นไปอย่างเข้มข้น และเมื่อประกอบกับการบริโภคผักผลไม้และโปรตีนพร้อมกับน้ำเปล่าสะอาดอย่างสม่ำเสมอแล้วก็สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างทรมานใจน้อยที่สุด