นักวิชาการ “ปอกเปลือก” กองทุนพัฒนาสตรีต้องโปร่งใส-อย่าตัดตอน ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ต้องเข้าถึงได้

นักวิชาการปอกเปลือก “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” มุ่งใช้เงินเป็นตัวตั้ง แก้ปัญหาไม่ตรงจุด ขาดธรรมาภิบาล และสร้างภาระต่องบประมาณในอนาคต

“นลินี ทวีสิน” ออกทีวีแจงกองทุนสตรีเน้น “ยั่งยืน” อ้างใช้ระเบียบสำนักนายกฯ เพื่อความคล่องตัวก่อนยื่นเป็นพ.ร.บ.

“นลินี ทวีสิน” ออกทีวีแจงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้าถึง และเป็นประโยชน์ยั่งยืน อ้างใช้ระเบียบสำนักนายกฯ ดำเนินการเพื่อความคล่องตัว เมื่อทุกอย่างเข้าทีพร้อมออกเป็นพ.ร.บ. เดินตามรอยกองทุนหมู่บ้าน

คปก. คัดค้านใช้ระเบียบสำนักนายกฯ ตั้งกองทุนสตรี ชี้ช่องส่งศาลรัฐธรรมนูญ-ศาลปกครองพิจารณา ระงับขบวนการสังคมสงเคราะห์

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เดินหน้ายื่นหนังสือถึงนายกฯ คัดค้านใช้ระเบียบสำนักนายกฯ ตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมความไม่โปรงใสเรียกเงินค่าสมัครสมาชิก ชี้ช่องให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญ-ศาลปกครอง ตีความระงับการดำเนินการ