รัฐรื้อโครงสร้างการจัดการ “น้ำ” รวบงาน 5 กระทรวง ตั้งคณะกรรมการชั่วคราว 3 ชุด รอองค์กรแบบบูรณาการ

รัฐรื้อโครงสร้างการจัดการ “น้ำ” รวบงาน 5 กระทรวง ตั้งคณะกรรมการชั่วคราว 3 ชุด รอองค์กรแบบบูรณาการ

รัฐบาลทบทวนงบน้ำท่วม 93,000 ล้านบาท มติ ครม. วันเดียวสั่งยุบ – ชะลอ 12,281 ล้านบาท แต่ปูดใหม่อีก 15,000 ล้านบาท

รัฐบาลทบทวนงบน้ำท่วม 93,000 ล้านบาท หวั่นชนเพดาน 120,000 ล้านบาท มติครม.วันเดียวกันสั่งยุบ-ชะลอโครงการ12,281 ล้านบาท แต่ปูดโครงการใหม่เพิ่มอีก 15,000 ล้านบาท