มองเทศ-มองไทย

3 ข่าวในคอลัมน์นี้


เมื่อชาวไทยอยากฉีดวัคซีนแต่ไม่มี แต่สหรัฐมีเหลือเพราะไม่ฉีด

ในการขอรับการฉีดวัคซีนที่สหรัฐอเมริกาสามารถไปที่ร้านขายยาใกล้บ้าน และเดินเข้าไปที่ช่องรับยา แจ้งความจำนงค์และนั่งรอเพื่อรับการฉีดวัคซีนได้เลย