ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธอส. ต้อนรับวันปีใหม่ไทย เปิดตัวสลาก “นาคราช” เพียงหน่วยละ 1,000 บาท ดอกเบี้ยสูง

ธอส. ต้อนรับวันปีใหม่ไทย เปิดตัวสลาก “นาคราช” เพียงหน่วยละ 1,000 บาท ดอกเบี้ยสูง

5 เมษายน 2024


ข่าวประชาสัมพันธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดตัว สลากออมทรัพย์ชุด “นาคราช” หน่วยละ 1,000 บาท อายุสลาก 3 ปี  ผลตอบแทนหน้าสลากสูงถึง1.00% ต่อปีลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่า 2 ล้านบาท ตลอด 36 งวด เริ่มรับฝากตั้งแต่ วันที่ 17 เมษายน 2567 และออกรางวัลครั้งแรก วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 จ าหน่ายผ่านช่องทาง Mobile  Application : GHB ALL GEN และ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนับสนุน นโยบายรัฐบาล และกระทรวงการคลัง ในการส่งเสริมให้คนไทยมีวินัยในการออมเพิ่มมากขึ้น ธอส.จึงได้จัดท า  สลากออมทรัพย์ ชุด”นาคราช” ให้กับประชาชนได้มีทางเลือกในการลงทุนมากขึ้น ผลตอบแทนดี และมีโอกาส ถูกรางวัลสูง เนื่องจากเป็นสลากที่จ าหน่ายเพียงหน่วยละ 1,000 บาท จ านวน 10 ล้านหน่วย อายุสลาก 3 ปี ผลตอบแทน หน้าสลาก 1.00% ต่อปี (ซื้อสลาก 1 แสนบาท รับผลตอบแทนขั้นต่ า 1.72% ต่อปี และซื้อสลาก 1 ล้านบาท รับผลตอบแทน ขั้นต่ า 1.84% ต่อปี)ออกรางวัลทุกเดือน รวม 36 ครั้ง โดยมีรางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัลสูงถึง2 ล้านบาท จ านวน 1 รางวัล  รางวัลที่ 2 มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท จ านวน 4 รางวัล รางวัลที่ 3 มูลค่ารางวัลละ5,000 บาท จ านวน 40 รางวัล โดยมี

โอกาสในการถูกรางวัลใหญ่สูงถึง 0.00045% ขณะที่รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 1 ครั้ง รางวัลละ 100 บาท และรางวัล เลขท้าย 2 ตัว หมุน 1 ครั้ง รางวัลละ 30 บาท และยังได้ลุ้นรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ของรางวัลที่ 1 รางวัลละ 30 บาท  ซึ่งเป็นรางวัลที่ยังไม่มีในสลากรุ่นไหนมาก่อนจะท าให้การออมเงินของลูกค้ามีสิทธิ์ได้ลุ้นรางวัลรวมถึงได้รับ ผลตอบแทนมากขึ้น ซื้อสลาก 1 แสนบาท การันตี! ถูกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว 2 รางวัลทุกงวด

“ตลอด 70 ปีที่ผ่านมา ธอส. นอกจากจะท าให้คนไทยมีบ้านมาแล้วมากกว่า 4.4 ล้านครอบครัว ในอีกบทบาทหนึ่ง คือการ ส่งเสริมการออมของประชาชนผู้ฝากเงิน ธอส. จึงได้จัดท าสลากออมทรัพย์ ธอส. เพื่อตอบแทนลูกค้าให้ได้รับผลตอบแทน ที่ดี และมีโอกาสถูกรางวัล โดยสลากออมทรัพย์ ธอส.ชุดนาคราช ในครั้งนี้ได้เพิ่มรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ของรางวัลที่ 1 เป็นครั้งแรก ท าให้ผู้ซื้อสลากมีโอกาสได้รับรางวัลในแต่ละงวดมากขึ้น จึงเชื่อว่าได้รับความสนใจจากลูกค้าแน่นอน” นายกมลภพ กล่าว

ส าหรับผู้ที่สนใจสามารถซื้อสลากออมทรัพย์ชุดนาคราช ได้ที่ Mobile Application : GHB ALL GEN หรือที่สาขา ธอส.ทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงิน โดยจะเริ่มออกรางวัล ครั้งแรกวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ  G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือFacebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และ ติดตามข้อมูล ข่าวสารได้ที่ Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th