ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > OR ตรวจสอบมาตรฐานความสะอาด หลังกิจกรรม Big Cleaning Day ร้านคาเฟ่ อเมซอน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค

OR ตรวจสอบมาตรฐานความสะอาด หลังกิจกรรม Big Cleaning Day ร้านคาเฟ่ อเมซอน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค

13 มีนาคม 2024


ข่าวประชาสัมพันธ์

ดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (2)

นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) พร้อมด้วย นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ และคณะผู้บริหาร OR ได้เข้าตรวจสอบ (Audit) ความสะอาดร้านคาเฟ่ อเมซอน สาขาซอยร่วมมิตรพัฒนา เป็นสาขาแรกในประเทศ โดยจะมีการตรวจสอบทุกร้านทั่วประเทศต่อไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ Big Cleaning Day ร้านคาเฟ่ อเมซอน ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจด้านสุขอนามัยให้แก่ผู้บริโภค

นายดิษทัต เปิดเผยว่า OR ได้นำนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE) มาเป็นกรอบการดำเนินงานหลักที่สำคัญสำหรับร้านคาเฟ่ อเมซอนทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อรักษาความสะอาดและสุขอนามัย สำหรับผู้บริโภคเพื่อให้ คาเฟ่ อเมซอน ได้มาตรฐานด้านสุขลักษณะอาหาร (food hygiene) ระดับสูงสุด เป็นหนึ่งในประเทศไทย จึงให้ความสำคัญในด้านสุขอนามัยและความสะอาดของร้าน คาเฟ่ อเมซอน โดยได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ของร้านคาเฟ่ อเมซอน ทั่วประเทศขึ้น เพื่อให้ ทุกสาขามีมาตรฐานสุขอนามัยเป็นมาตรฐานเดียวกัน และจะมอบประกาศนียบัตรด้านสุขอนามัย (Certificate of Hygiene) ของ คาเฟ่ อเมซอน ให้แก่ร้านที่ผ่านการตรวจสอบเท่านั้น ซึ่งจะนำมาเป็นองค์ประกอบและเงื่อนไขในการพิจารณาต่อสัญญา คาเฟ่ อเมซอน ในอนาคตต่อไป

ในโอกาสนี้ นายดิษทัต ยังได้มอบประกาศนียบัตรด้านสุขอนามัย (Certificate of Hygiene) ให้แก่ นายสมยศ โสตะ ผู้บริหารร้านคาเฟ่ อเมซอน สาขาซอยร่วมมิตรพัฒนา เป็นร้านแรกของประเทศไทย โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของร้านทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้ ร้านคาเฟ่ อเมซอน ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภคทุกท่าน โดยได้ดูแลเรื่องความสะอาด สุขอนามัย ในทุกขั้นตอน ซึ่งกิจกรรม Big Cleaning Day ในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ คาเฟ่ อเมซอน เพิ่มความเชื่อมั่น และมอบประสบการณ์ที่ดีต่อผู้บริโภคเพื่อความยั่งยืนตลอดไป