ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิริยะประกันภัย มอบทุนสนับสนุนการศึกษา “สุขที่ให้…เพื่อน้องได้เรียน” ปีที่ 4 ในพื้นที่ภาคตะวันออก

วิริยะประกันภัย มอบทุนสนับสนุนการศึกษา “สุขที่ให้…เพื่อน้องได้เรียน” ปีที่ 4 ในพื้นที่ภาคตะวันออก

11 กุมภาพันธ์ 2024


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเธียรวิทย์ หาญเมธีคุณา ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาคตะวันออก) ด้านสาขา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทนประกันวินาศภัย และศูนย์ซ่อมมาตรฐาน ในสังกัด ร่วมมอบทุนสนับสนุนการศึกษา ภายใต้โครงการ “สุขที่ให้…เพื่อน้องได้เรียน” ปีที่ 4 รวมจำนวน 179 ทุน เป็นเงิน 200,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองครก ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จำนวน 100 ทุน เป็นเงิน 100,000 บาท และโรงเรียนบ้านหนองม่วง ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จำนวน 79 ทุน รวมเป็นเงิน 100,000 บาท พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้นำกลุ่มวิริยะจิตอาสามอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา รวมถึงจัดกิจกรรมนันทนาการและจัดอาหารกลางวันให้กับน้อง ๆ นักเรียนอีกด้วย

สำหรับโครงการ “สุขที่ให้…เพื่อน้องได้เรียน” บริษัทฯ จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ด้วยตระหนักในความสำคัญของการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินภารกิจเพื่อสังคม โดยเฉพาะด้านการศึกษา อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเด็กและเยาวชนไทย ให้เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของสังคมและเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้ ภายในปี 2566 บริษัทฯ ร่วมกับ ตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย ศูนย์ซ่อมมาตรฐาน และพันธมิตรทางธุรกิจ ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนทั่วประเทศ รวมทุนการศึกษาจำนวน 2,520,654 บาท โดยมีผู้ได้รับทุนการศึกษาแล้วในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก รวม 477 คน เป็นเงิน 604,000 บาท