ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Dow x EEC สร้างนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ ต้านโลกร้อน ลดขยะทะเลผ่าน ‘ค่ายเยาวชนรักษ์ป่าชายเลน’

Dow x EEC สร้างนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ ต้านโลกร้อน ลดขยะทะเลผ่าน ‘ค่ายเยาวชนรักษ์ป่าชายเลน’

22 กุมภาพันธ์ 2024


ข่าวประชาสัมพันธ์

ระยอง – 22 กุมภาพันธ์ 2567 – กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนร่วมกับศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา Environmental Education Centre Thailand (EEC) และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ผ่านกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์ป่าชายเลน (Child-len Youth Camp) ภายใต้โครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance เพื่อปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลนและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนตระหนักถึงผลกระทบของวิกฤติโลกร้อนและปัญหาขยะทะเล ตั้งเป้าสร้างเครือข่ายเยาวชนหนุนการพิทักษ์และดูแลป่าชายเลนไทยให้เติบโตและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

กิจกรรมในค่ายเยาวชนรักษ์ป่าชายเลนประกอบด้วยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การคิด และการฝึกฝนทั้งจากภาคทฤษฎีในห้องเรียนและการลงมือปฏิบัติในฐานกิจกรรมเกี่ยวกับป่าชายเลนและขยะทะเล รวมไปถึงการทัศนศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้เยาวชนสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนนำเสนอแนวทางการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ฝึกทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และการนำเสนอต่อสาธารณชน ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของเด็ก ๆ ที่ใส่ใจการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนเดียวกันและระหว่างโรงเรียน เกิดเป็นเครือข่ายเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์ป่าชายเลนในพื้นที่ต่อไป โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ป่าชายเลนปากน้ำประแส จังหวัดระยอง ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-2 จำนวนกว่า 120 คน ในจังหวัดระยองและจังหวัดตราดเข้าร่วมกิจกรรม

นายณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการแผนกกิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “Dow มุ่งมั่นที่จะบรรเทาสภาวะโลกร้อนและลดปัญหาขยะทะเลด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนซึ่งดูดซับและกักเก็บคาร์บอนได้มากกว่าป่าชนิดอื่น เราภูมิใจที่เยาวชนตื่นตัวและให้ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมอุทิศตนเป็นหนึ่งในแกนนำที่จะมีส่วนร่วมแก้ไขวิกฤตดังกล่าว เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพให้แก่เยาวชนในพื้นที่ จะทำให้พวกเขาเป็นเครือข่ายเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันการปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในระดับชุมชน ประเทศ หรือระดับนานาชาติต่อไป”

นายอเล็กซานเดอร์ ไซมอน เรนเดลล์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา อีอีซี (EEC) รองประธานมูลนิธิโลกสีเขียว กล่าวว่า “EEC มีเป้าหมายในการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการสร้างประสบการณ์จากลงมือปฏิบัติ โดยใช้ธรรมชาติเป็นห้องเรียนให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสด้วยตัวเอง และเรียนรู้ว่าเราจะสามารถอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนได้อย่างไร เรายินดีที่ได้ร่วมกับ Dow ขยายผลส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าและธรรมชาติในลักษณะ Edutainment เน้นการให้ความรู้ควบคู่ไปกับความบันเทิงในรูปแบบที่สนุกสนานเข้าใจง่าย เมื่อคนรักธรรมชาติและมีความรู้มากขึ้น เขาก็จะทำตัวเป็นประโยชน์กับธรรมชาติ”

ป่าชายเลนมีส่วนช่วยในการแก้วิกฤตสภาวะโลกร้อน และทำหน้าที่เสมือนตะแกรงธรรมชาติ คอยดักกรองมลพิษและขยะต่าง ๆ ไม่ให้ลงสู่ทะเล Dow จึงได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องนานกว่า 16 ปี และต่อมาได้ก่อตั้งความร่วมมือ “ดาวและภาคีป่าชายเลนประเทศไทย” หรือ Dow & Thailand Mangrove Alliance ซึ่งในปัจจุบันเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์ป่าชายเลนที่มีองค์กรเข้าร่วมมากที่สุดในประเทศไทย โดยนำร่องโครงการในพื้นที่ป่าชายเลนของเทศบาลตำบลปากน้ำประแสในปี  พ.ศ. 2563 และตั้งเป้าอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนไทยกว่า 5,000 ไร่ เพื่อเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมและผลักดันความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการต้านโลกร้อนและลดปัญหาขยะทะเลอย่างต่อเนื่องตามเป้าการทำงานด้านความยั่งยืนของ Dow