ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ไทยพลาสติก รีไซเคิล มอบเครื่องตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมสนับสนุน โครงการอุตสาหกรรมรวมใจ

ไทยพลาสติก รีไซเคิล มอบเครื่องตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมสนับสนุน โครงการอุตสาหกรรมรวมใจ

3 ตุลาคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป มอบเครื่องตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมสนับสนุน โครงการอุตสาหกรรมรวมใจ  รักษ์น้ำใส ใส่ใจชุมชน ของกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ นายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ให้การต้อนรับนายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานพิธีเปิดเครื่องตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ณ จุดโครงการคลองมะเดื่อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอุตสาหกรรมรวมใจ รักษ์น้ำใส ใส่ใจชุมชน โดยมี อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และนายกเทศบาล ตำบลดอนไก่ดี  เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ณ คลองมะเดื่อ ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

สำหรับการติดตั้งเครื่องตีน้ำเติมอากาศ ที่บริษัทให้การสนับสนุนโครงการฯ ครั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำรอบพื้นที่โรงงาน เพื่อให้แหล่งน้ำชุมชนสามารถใช้ประโยชน์สาธารณะได้อย่างเต็มที่ และสามารถทำให้ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และสร้างจิตสำนึกใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนต่อไป โดยดำเนินการสอดคล้องกับนโยบาย MIND ใช้หัวและใจ ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน ของกระทรวงอุตสาหกรรม

พร้อมกันนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบโล่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 3 ให้กับบริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ด้วย ซึ่งนับเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ  และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน