ThaiPublica > Sustainability > ESG-driven Society > กสิกรไทย สนับสนุนสินเชื่ออินโดรามา เวนเจอร์ส 3,000 ล้านบาท ส่งเสริมเป้าหมายด้านความยั่งยืน

กสิกรไทย สนับสนุนสินเชื่ออินโดรามา เวนเจอร์ส 3,000 ล้านบาท ส่งเสริมเป้าหมายด้านความยั่งยืน

7 ตุลาคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

ธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนวงเงินสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability-Linked Loan : SLL) 3,000 ล้านบาท แก่ อินโดรามา เวนเจอร์ส บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ ดำเนินการตามเป้าหมายด้านความยั่งยืน ทั้งการลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 10  และการเพิ่มปริมาณขวด PET  หลังการบริโภคที่ถูกอัดเป็นก้อนเพื่อนำไปรีไซเคิลให้ได้ 750,000 ตัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันการหยุดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (decarbonization)

นายปวเรศร์  เชษฐพงศ์พันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ธนาคารกสิกรไทยมีภารกิจสำคัญด้านการส่งเสริมความยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยเป็นสถาบันการเงินแรกๆ ของไทยที่สนับสนุนวงเงินหรือเป็นแหล่งเงินทุนที่สร้างความแข็งแกร่งต่อการดำเนินงานอย่างยั่งยืนให้กับภาคธุรกิจที่เป็นพันธมิตรของธนาคารมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ครั้งนี้จึงเป็นอีกครั้งสำคัญที่ธนาคารภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับอินโดรามา เวนเจอร์สด้วยการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability-Linked Loan) ซึ่งเป็นวงสินเชื่อด้านความยั่งยืนครั้งแรกระหว่างธนาคารกสิกรไทยและอินโดรามา เวนเจอร์ส จำนวน 3,000 ล้านบาท เพื่อสร้างการเติบโตอย่างสมดุลและเดินหน้ามุ่งสู่การเป็นผู้นำด้าน ESG อีกทั้งการบริหารจัดการเงินทุนและดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือ การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

นายปวเรศร์  เชษฐพงศ์พันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า เรามีความยินดีที่ได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability-Linked Loan) และได้ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยในครั้งนี้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนความมุ่งมั่นของอินโดรามา เวนเจอร์สที่มีต่อการจัดหาเงินทุนเพื่อความยั่งยืน สอดคล้องไปกับกลยุทธ์ของการดำเนินงานของเรา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้าน ESG ของอินโดรามา เวนเจอร์ส และตอกย้ำเป้าหมายในการร่วมกันยกระดับเคมีภัณฑ์เพื่อโลกที่ดีกว่า

สินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนหรือ Sustainability-Linked Loan (SLL) นี้เป็นสินเชื่อระยะยาวที่ธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนให้แก่บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของอินโดรามา เวนเจอร์ส โดยมีเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร อันได้แก่ การลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 10 ภายในปี 2568 (เทียบกับปีฐาน 2563) และการเพิ่มปริมาณขวด

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล

PET หลังการบริโภคที่ถูกอัดเป็นก้อนเพื่อนำไปรีไซเคิลให้ได้จำนวน 750,000 ตันภายในปี 2568  ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวจะส่งผลดีต่อทุกภาคส่วน ทั้งในเรื่องการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป้าหมายดังกล่าวตอกย้ำแนวทางความมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานที่สอดคล้องกับความมุ่งมั่นที่บริษัทฯ มีต่อผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งการขยายขีดความสามารถ ทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการรีไซเคิล เพื่อสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและยาวนานที่สุด  ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)