ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 4 องค์กรใหญ่ร่วมใจจัดกิจกรรม Bhappy ครั้งที่ 13 แต้มสี เติมฝัน สร้างสุขอนามัย ส่งเสริมการออมให้น้อง

4 องค์กรใหญ่ร่วมใจจัดกิจกรรม Bhappy ครั้งที่ 13 แต้มสี เติมฝัน สร้างสุขอนามัย ส่งเสริมการออมให้น้อง

11 ตุลาคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

4 องค์กรใหญ่ กรุงเทพประกันภัย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพประกันชีวิต และ ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย ร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรม Bhappy ครั้งที่ 13 ตอน แต้มสี เติมฝัน สร้างสุขอนามัย ส่งเสริมการออมให้น้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนแก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม (วัดเขาบางทราย) จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566

กิจกรรม Bhappy ครั้งที่ 13 นี้ นำโดยนายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะเป็นประธานการจัดกิจกรรม พร้อมด้วย ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย เภสัชกรหญิง อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต และนายสาธิต ลิปตะสิริ ประธานกรรมการ บมจ. ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย นำคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสารวมกว่า 500 คน ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียนและคุณครู โดยมีนางดารณี กีรติปกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และนางสาวศุทธินี สุขอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม (วัดเขาบางทราย) ให้การต้อนรับ

พนักงานจิตอาสาได้ลงพื้นที่ร่วมกันแต่งแต้มสีสันให้สดใสด้วยการวาดภาพการ์ตูนพร้อมระบายสีบริเวณกำแพงโรงเรียน ปรับภูมิทัศน์โดยรอบ สร้างแปลงผักสวนครัว พร้อมกับช่วยกันทำความสะอาดและปรับปรุงห้องสมุดจัดหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ ไม่เพียงเท่านี้ พนักงานจิตอาสายังร่วมกันสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่เด็กๆ โดยสอนวิธีการแปรงฟันอย่างถูกวิธี รวมถึงสอนการทำ CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) ซึ่งคุณครูและนักเรียนได้เรียนรู้และลองปฏิบัติจริงเพื่อเสริมสร้างความรู้และสามารถนำไปใช้ปฐมพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี รวมทั้งมีเกมต่างๆ ให้น้องๆ ได้ร่วมสนุกกันอีกด้วย และนอกจากได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ข้างต้นแล้ว  คณะผู้บริหารยังได้มอบเครื่องกรองน้ำและตู้กดน้ำดื่ม ชุดยาสามัญและเวชภัณฑ์  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์กีฬา รวมการสนับสนุนทั้งสิ้นมีมูลค่ากว่า 480,000 บาท

สำหรับโครงการ Bhappy เป็นโครงการที่ 4 บริษัทในเครือ ได้ร่วมมือกันจัดขี้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้พบปะร่วมกันเพื่อสานสัมพันธ์อันดีต่อกัน ตลอดจนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการ Bhappy ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 13  และจะยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์และสานต่อกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมโดยรวมต่อไป