ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ คว้ารางวัลเทคโนโลยีด้านบริการทางการเงินยอดเยี่ยม จากเวทีระดับเอเชีย

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ คว้ารางวัลเทคโนโลยีด้านบริการทางการเงินยอดเยี่ยม จากเวทีระดับเอเชีย

20 กันยายน 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน หนึ่งในสายธุรกิจหลักของกลุ่มทีซีซี ตอกย้ำบทบาทสู่บริษัทเทคโนโลยีการเงินชั้นนำระดับสากล คว้ารางวัล Thailand Technology Excellence Award for Automation – Financial Services จากเวที Asian Technology Excellence Awards 2023 ด้วยการนำเทคโนโลยีแรงงานหุ่นยนต์ดิจิทัล (RPA) และกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติ (Workflow Automation) มาปรับปรุงระบบการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อพัฒนาบริการให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายการเติบโตเชิงรุกของบริษัทฯ ในโลกดิจิทัลยุคใหม่

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลจากงาน Asian Technology Excellence Awards 2023 รางวัลดังกล่าวคือบทพิสูจน์ถึงความมีประสิทธิภาพในการนำเทคโนโลยีแรงงานหุ่นยนต์ดิจิทัลและระบบอัตโนมัติมาใช้เพื่อรองรับการเติบโตเชิงรุกของธุรกิจ เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวได้สนับสนุน กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ 5 ด้าน ในแผน 3 ปีข้างหน้า ได้แก่ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน การเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรแห่งดิจิทัล และการพัฒนาบุคลากร โดยมีเป้าหมายในการนำขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวกยิ่งขึ้น โดยความสำเร็จครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดันในการสร้างสรรค์บริการที่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า เพื่อให้คนไทยเข้าสู่โลกของประกันและการเงินดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต

ดร.ลิสา พัทธ์วิวัฒน์ศิริ รองผู้จัดการใหญ่ด้านปฏิบัติการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีแรงงานหุ่นยนต์ดิจิทัล (Robotic Process Automation หรือ RPA) และกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติ (Workflow Automation) มาใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ทั่วทั้งองค์กรที่ส่งผลให้การทำธุรกรรมกว่า 1,500,000 รายการ ไม่ต้องใช้กระดาษ และประหยัดเวลาทำงานได้มากกว่า 5,000 ชั่วโมง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำสิ่งที่เรียกว่า “i-CEM” ซึ่งเป็นโซลูชันใหม่ในการจัดลำดับขั้นตอนและการโต้ตอบกับลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียว โดยตัวหุ่นยนต์จะประมวลผลและส่งข้อมูลไปยัง i-CEM หลังจากนั้นระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปยังทีมงานที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติเพื่อตอบคำถามของลูกค้า โดยจากการบันทึกข้อมูลและติดตามผ่านช่องทางต่าง ๆ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ระบบนี้สามารถดำเนินธุรกรรมได้จำนวนมากกว่า 500,000 รายการ การที่บริษัทฯ ได้พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในฐานะบริษัทประกันและการเงินแล้ว เรายังมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การบริการที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยภายใต้ระบบปฏิบัติการที่ได้รับรางวัลจากเวทีระดับเอเชียในครั้งนี้ รวมทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ของบริษัทฯ ในการทำ Digital Transformation ร่วมกัน เพราะไม่ใช่ทุกขั้นตอนของงานที่หุ่นยนต์จะสามารถทำแทนมนุษย์ได้ ดังนั้นคนจึงยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำการตัดสินใจ จากความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้าที่แท้จริง

สำหรับรางวัล Asian Technology Excellence Awards 2023 จัดขึ้นโดยนิตยสารชั้นนำของเอเชีย “Asian Business Review” เพื่อยกย่องโครงการและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่โดดเด่นที่สุดในแต่ละหมวดหมู่อุตสาหกรรม โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากความมีเอกลักษณ์ของนวัตกรรม ประสิทธิผลและผลกระทบในเชิงบวกต่อบริษัทและอุตสาหกรรม รวมทั้งกลยุทธ์ดำเนินโครงการมีความยืดหยุ่น สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาได้