ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บลจ.พรินซิเพิล ต่อยอดความสำเร็จกองทุนเวียดนาม PRINCIPAL VNEQ ให้ผลตอบแทนอันดับ 1

บลจ.พรินซิเพิล ต่อยอดความสำเร็จกองทุนเวียดนาม PRINCIPAL VNEQ ให้ผลตอบแทนอันดับ 1

12 กันยายน 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

บลจ. พรินซิเพิล ต่อยอดความสำเร็จกองทุนเวียดนาม PRINCIPAL VNEQ ให้ผลตอบแทนอันดับ 1 กลุ่มกองทุนหุ้นเวียดนามในไทยเปิดตัวกองทุน ‘เวียดนาม RMF’ เสนอขายครั้งแรก 11 – 22 ก.ย.นี้รับสิทธิลดหย่อนภาษีพร้อมโปรโมชั่นเมื่อมียอดซื้อทุกๆ 5 หมื่นบาท

บลจ. พรินซิเพิล ต่อยอดความสำเร็จกองทุนเปิด PRINCIPAL VNEQ ที่ได้รับมอร์นิ่งสตาร์ 5 ดาว หลังกองทุนสร้างผลงานให้ผลตอบแทน 7 เดือนแรกของปีนี้ที่ 21.9% ขึ้นอันดับ 1 กลุ่มกองทุนหุ้นเวียดนามในประเทศไทยและเอาชนะดัชนีเปรียบเทียบ  เพิ่มทางเลือกการลงทุนในหุ้นเวียดนามพร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ เปิดตัวกองทุนเปิด “พรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ” (PRINCIPAL VNEQRMF) ที่เข้าลงทุนในกองทุนหลัก PRINCIPAL VNEQ ซึ่งบริหารจัดการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและเวียดนาม เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 11 – 22 กันยายน 2566 พร้อมโปรโมชั่นยอดลงทุนทุกๆ 5 หมื่นบาท รับฟรีหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด PRINCIPAL DPLUS มูลค่า 100 บาท

นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า จากความสำเร็จของการบริหารจัดการกองทุน “กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้” หรือ “Principal Vietnam Equity Fund” (PRINCIPAL VNEQ) ที่ได้รับมอร์นิ่งสตาร์ 5 ดาว โดยสามารถสร้างผลตอบแทนกองทุนฯ ช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.- ก.ค. 2566) เป็นอันดับ 1 ของกลุ่มกองทุนหุ้นเวียดนามในประเทศไทยที่ 21.19% ชนะดัชนีเปรียบเทียบที่ทำได้ 17.81% ขณะที่ผลการดำเนินงานของกองทุน ฯ ช่วง 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี อยู่ที่ 18.45% 12.71% และ -2.84% ตามลำดับ สูงกว่าดัชนีเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ 17.08%, 11.27% และ – 12.27% ตามลำดับ

ล่าสุดบลจ. พรินซิเพิลจึงเปิดตัว “กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ” หรือ Principal Vietnam Equity Retirement Mutual Fund” (PRINCIPAL VNEQRMF) เพื่อเพิ่มทางเลือกแก่ผู้ที่ต้องการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามเพื่อออมเงินสำหรับการเกษียณอายุผ่านกองทุนรวม พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้และรับโปรโมชั่นเมื่อสะสมยอดลงทุนในกองทุนดังกล่าวทุกๆ 50,000 บาท จะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด PRINCIPAL DPLUS มูลค่า 100 บาทอีกด้วย

ทั้งนี้ กองทุนเปิด PRINCIPAL VNEQRMF เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) วันที่ 11 – 22 กันยายน 2566 มีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท (Greenshoe 15%) สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท โดยเป็นกองทุนรวมประเภท Feeder Fund และ RMF ที่จะเข้าลงทุนในกองทุนเปิด PRINCIPAL VNEQ เป็นกองทุนหลัก ซึ่งบริหารจัดการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามทั้งชาวไทยและเวียดนาม นำโดยนายชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง หัวหน้าการลงทุนฝ่ายตราสารทุน บลจ. พรินซิเพิล พร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์สูง โดยกองทุนดังกล่าวมีกลยุทธ์บริหารกองทุนเชิงรุก (Active Management) เข้าลงทุนโดยตรงในหุ้นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนามหรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศเวียดนาม เพื่อคัดเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานดี มีศักยภาพเติบโตในอนาคต และเป็นผู้ชนะในระยะยาว โดยทีมบริหารกองทุนมุ่งเน้นการลงทุนอย่างระมัดระวังภายใต้กลยุทธแบบบาร์เบล (Barbell) คือลงทุนในหุ้นกลุ่ม Defensive ที่มีผลการดำเนินงานมั่นคงในทุกวัฏจักรเศรษฐกิจ และหุ้นกลุ่ม Quality Growth หรือหุ้นกลุ่มเติบโต รวมถึงกระจายการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การเงิน, เทคโนโลยีสารสนเทศ, สินค้าฟุ่มเฟือย, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, วัสดุ, กองทุน ETF เป็นต้น

นายจุมพล กล่าวว่า ประเทศเวียดนามมีศักยภาพเติบโตที่ดีและจุดเด่นหลากหลาย โดยอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ย้อนหลัง 30 ปี (ปี 2536 – 2565) เฉลี่ยสูงถึง 6.4% ต่อปี และคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ย 6.7% ต่อปีในช่วงปี 2567 – 2571 เนื่องจากประเทศเวียดนามมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) มากขึ้นโดยในปี 2565 มีสัดส่วนประมาณ 4% ของ GDP จากปัจจัยด้านแรงงานที่มีคุณภาพดีแต่ค่าแรงขั้นต่ำไม่สูง และปัจจัยด้านภาษีเพราะเวียดนามมีการทำข้อตกลงการค้าเสรี (FTAs) มากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ทำให้เวียดนามเป็นศูนย์กลางการผลิตที่มั่นคงและเติบโตแห่งหนึ่งของโลก อีกทั้งเวียดนามยังมีการเติบโตในภาคการท่องเที่ยวและการขยายตัวของสังคมเมือง ประชาชนมีรายได้ต่อประชากรเติบโตสูงที่สุดในอาเซียนและกำลังก้าวสู่ประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงสูง ทำให้การบริโภคในประเทศแข็งแกร่ง ในขณะที่เศรษฐกิจและธุรกิจได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและธนาคารกลาง ทั้งการประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และ การออกมาตรการให้ผู้ออกหุ้นกู้ที่ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและเงินต้นคืนแก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนด สามารถเจรจาขอขยายระยะเวลาชำระดอกเบี้ยและเงินต้นได้ หรือมาตรการที่อนุญาตให้ลูกหนี้ธนาคารสามารถเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ได้ เป็นต้น

โดยภาพรวมเศรษฐกิจเวียดนามล่าสุดนั้น อัตราเงินเฟ้อเดือนมิถุนายน 2566 ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 2% ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ 2 ปี จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย 7 เดือนแรกมีจำนวนกว่า 6.6 ล้านคน คิดเป็น 83% ของเป้าหมายของรัฐบาลเวียดนามที่ตั้งไว้ที่ 8 ล้านคน ในขณะที่ตัวเลขการค้าปลีกของเวียดนามอยู่ที่ 7.1% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ประมาณ 8% ทั้งนี้คาดกาณ์ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางเวียดนามตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานั้น จะส่งผลให้มีอุปสงค์ในภาคอสังหาริมทรัพย์และการบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ตัวเลขการค้าปลีกนี้กลับขึ้นมาสู่ภาวะปกติได้

สำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามยังมีความน่าสนใจเนื่องจากราคาตลาดหุ้นปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำ โดยค่า Forward P/E ratio อยู่ที่ระดับ 10 เท่าซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ที่อยู่ที่ 12.4 เท่า หรือต่ำกว่าประมาณ ประมาณ -1 S.D ในขณะที่การเติบโตของตลาดหุ้นตั้งแต่ปี 2561 – 2567 คาดว่าจะเติบโตสูงถึงปีละ 14% จึงถือได้ว่าตลาดหุ้นเวียดนามเป็นตลาดที่ราคาถูกแต่มีการเติบโตสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย โดยตลาดหุ้นเวียดนามยังเหมาะกับการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงอีกด้วยเนื่องจากเป็นตลาดที่มีความสัมพันธ์ (Correlation) ต่ำกับตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ เช่น ประทศจีน หรือประเทศไทย

“เราคือผู้เชี่ยวชาญในการบริหารกองทุนหุ้นเวียดนาม โดยมีความแข็งแกร่งของทีมผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและเวียดนามที่พิสูจน์ผลงานจากการสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อเนื่องในระยะยาว เหมาะกับการลงทุนในรูปแบบ RMF ที่เป็นการลงทุนระยะยาว ดังนั้นเราเชื่อมั่นว่าการลงทุนในกองทุน PRINCIPAL VNEQRMF นอกจากผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้ว โอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้อีกด้วย” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.พรินซิเพิล กล่าว

สำหรับผู้สนใจติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด โทร. 02-686-9500 หรือ www.principal.th หรือดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมที่ https://www.principal.th/th/principal/VNEQRMF นอกจากนี้สามารถเปิดบัญชีและทำรายการซื้อผ่าน Principal TH Mobile App สามารถดาวน์โหลดที่ App Store และ Google Play และ https://www.principal.th/th/principalTH.html