ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > UBE Group จัดกิจกรรม UBE CARE ปล่อยปลา ปลูกป่า อนุรักษ์ลำโดม ปีที่ 9

UBE Group จัดกิจกรรม UBE CARE ปล่อยปลา ปลูกป่า อนุรักษ์ลำโดม ปีที่ 9

29 สิงหาคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ ยูบีอี UBE ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทย นำทีมพนักงานจิตอาสาของ ยูบีอี และบริษัทในเครือ จัดกิจกรรม “UBE CARE ตุ้มโฮมลำโดมใหญ่ ปี 2566” กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์แม่น้ำลำโดมใหญ่ แหล่งน้ำธรรมชาติและเป็นลำน้ำสาขาแม่น้ำมูลในจังหวัดอุบลราชธานี

โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 ประมงจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน และชุมชนในพื้นที่ลำโดมใหญ่ ร่วมกันจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 149,000 ตัว จากเครือข่ายประมงจังหวัด และกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 200 ต้น จากสวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 กรมอุทยานแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธี และมีผู้แทนหน่วยงานราชการ สมาชิกในชุมชน เยาวชน ร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่น ณ หาดทรายทอง ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

ยูบีอี เดินหน้ากิจกรรมอนุรักษ์ลำโดมใหญ่ เข้าสู่ปีที่ 9 โดยมีการปล่อยพันธุ์สัตวน้ำไปแล้วกว่า 6,725,000 ตัว ตลอดโครงการ ส่วนกิจกรรมการปลูกต้นไม้เป็นเจตนารมย์ของกลุ่มบริษัทในการเดินหน้าสร้างพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มจำนวนต้นไม้เพื่อสร้างกำแพงทางธรรมชาติในการดักจับฝุ่นละออง และสร้างอากาศสะอาด โดยตั้งเป้าหมายการปลูกต้นไม้ในปี 2566 รวม 20,000 ต้น ทั้งสองกิจกรรมเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการหลัก “UBE CARE เราดูแล…เราใส่ใจ” ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัท ในการก้าวสู่การเป็นองค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ดูแลและใส่ใจครบทุกมิติ ทั้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับกิจการที่ดีขององค์กร

เกี่ยวกับ UBE
บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศ ขับเคลื่อนธุรกิจ ภายใต้แนวคิด UBEYOND SD>>>ESG ดำเนินธุรกิจแบบก้าวกระโดด สร้างการเติบโตที่กว้างไกลกว่า และยั่งยืนกว่าในทุกมิติ ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม UBE ดำเนินธุรกิจหลัก 4 ธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจเอทานอล ดำเนินการโดย UBE 2) ธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง ประกอบด้วย แป้งมันสำปะหลัง (Tapioca Starch) และแป้งฟลาวมันสำปะหลัง (Cassava Flour) ทั้งแบบทั่วไป และแบบออร์แกนิค ดำเนินการโดย บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด (UBS) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ทั้งนี้ UBE เป็นผู้ผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวงจร (Well-integrated Tapioca Player) รายใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 3) ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ด้วยการผลิตและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรชนิดอื่นที่มีมูลค่าสูง (High Value Product หรือ HVP) เช่น กาแฟอินทรีย์ (Organic Coffee) ข้าวอินทรีย์ (Organic Rice) และ ผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต เป็นต้น UBE มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่บริษัท Food Tech และการผลิตพลังงานสะอาด ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีมูลค่าสูงและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดกระบวนการปลูกไปจนถึงมือผู้บริโภค รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UBE เยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ https://www.ubonbioethanol.com/ และ Facebook page : UBE Group