ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ไออาร์พีซี x เบเยอร์ ร่วมพัฒนานวัตกรรมสีและสารเคลือบมาตรฐานโลกครั้งแรกของประเทศ

ไออาร์พีซี x เบเยอร์ ร่วมพัฒนานวัตกรรมสีและสารเคลือบมาตรฐานโลกครั้งแรกของประเทศ

29 มิถุนายน 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (ไออาร์พีซี) และคุณวรวัฒน์ ชัยยศบูรณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบเยอร์ จำกัด (เบเยอร์) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจโครงการพัฒนาธุรกิจสีและสารเคลือบ (Paint & Coatings) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบมาตรฐานโลกเป็นครั้งแรกของประเทศ ด้วยส่วนผสม Polytetrafluoroethylene (PTFE) ที่มีคุณสมบัติพิเศษพัฒนาโดยนักวิจัยและเป็นนวัตกรรมของ ไออาร์พีซี ผสมผสานกับนวัตกรรมสีและสารเคลือบโดยทีมนักวิจัยของเบเยอร์ให้มีความทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรง ช่วยยืดอายุการใช้งานโครงสร้างเหล็กถึงสามเท่า เหมาะสำหรับการนำไปใช้เคลือบโครงสร้างเหล็กในโรงกลั่นน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี  สนามบิน ท่าเรือและสะพาน เป็นต้น ช่วยลดความถี่การซ่อมบำรุงงานโครงสร้างซึ่งก่อให้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  เป็นการตอบสนองต่อเทรนด์รักษ์โลกด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเทคโนโลยีที่ผ่านการวิจัยพัฒนาและการแลกเปลี่ยนความรู้ของทั้งสองบริษัท รวมทั้งยังช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมการผลิตสีและสารเคลือบสีของประเทศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และการดำเนินธุรกิจของทั้งสองบริษัท ที่มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี

ความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น สินค้ามีเหมาะสมด้านการใช้งานกับสภาพอากาศของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม