ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ก.ล.ต. จัดพิธีการส่งมอบงานของเลขาธิการต่อรักษาการเลขาธิการ

ก.ล.ต. จัดพิธีการส่งมอบงานของเลขาธิการต่อรักษาการเลขาธิการ

27 เมษายน 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดพิธีการส่งมอบงานระหว่างนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 เมษายน 2566 และนายธวัชชัย พิทยโสภณ รองเลขาธิการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทนเลขาธิการ ก.ล.ต. ในระหว่างกระบวนการสรรหาเลขาธิการ ก.ล.ต. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน ก.ล.ต. เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ณ สำนักงาน ก.ล.ต.

ป้ายคำ :