ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บางจาก หนุน“เดิน-วิ่ง Olympic Day 2023” ด้วยแนวคิด “Sports for Climate Action”

บางจาก หนุน“เดิน-วิ่ง Olympic Day 2023” ด้วยแนวคิด “Sports for Climate Action”

1 มีนาคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายพิชัย ชุณหวชิร รองประธานกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานอนุกรรมการฝ่ายกีฬาเพื่อมวลชนและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง Olympic Day 2023” ครั้งที่ 1 ของปี 2566 ที่บริเวณลานกิจกรรมป่าเป๋ย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยร่วมเยี่ยมชมบูธกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจหมุนเวียนของบางจากฯ ภายในงาน โดยมีนางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมและต้อนรับประธานในพิธี ร่วมด้วย นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมคณะกรรมการจัดงานฯ ระหว่างเยี่ยมชมบูธ รับมอบ “พืชพรรณปันสุข” ต้นไม้ในแก้วเพาะกล้า ซึ่งแจกให้ผู้เข้าร่วมงานนำไปปลูก เพื่อเพิ่มพื้นที่ สีเขียวและช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งยังร่วมรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะและรวบรวมขวดน้ำพลาสติกไปรีไซเคิลผลิตเป็นหมวกสำหรับผู้เข้าเส้นชัย 100 รายแรก ในกิจกรรมวิ่งอีก 3 ครั้งในปีนี้ (จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดกาญจนบุรี) โดยบางจากฯ ยังได้นำเครื่องดื่มอินทนิลและน้ำมันเครื่อง Furio ไปจำหน่ายในราคาพิเศษภายในงานอีกด้วย

ทั้งนี้ บางจากฯ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่ง Olympic Day มาตั้งแต่ปี 2561 และในปี 2566 บางจากฯ ได้ต่อยอดการสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามแนวคิด “Sports for Climate Action” ด้วยการประเมินและชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยคาร์บอนเครดิต ผ่าน Carbon Markets Club เพื่อให้การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง Olympic Day 2023 ตลอดทั้งปีมีการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์หรือเป็นกลางทางคาร์บอน