ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > PIN โชว์ความสำเร็จการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม รับเม็ดเงินลงทุนต่างชาติ

PIN โชว์ความสำเร็จการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม รับเม็ดเงินลงทุนต่างชาติ

16 ธันวาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

PIN โชว์ความสำเร็จการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม รับเม็ดเงินลงทุนต่างชาติ

มั่นใจปีนี้ยอดขายที่ดินเติบโตตามแผน หนุนผลงานทั้งปีขยายตัวได้ดี

พร้อมวางรากฐานกลุ่มธุรกิจ Recurring Income สร้างความมั่นคงของรายได้ในระยะยาว

บมจ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค หรือ PIN โชว์ความสำเร็จในการดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรม ยกระดับสู่นิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart City) ที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติปักธงฐานการผลิตในไทย หนุนยอดขายที่ดินปีนี้ตามแผน พร้อมลงทุนด้านพลังงานทดแทน สร้างรากฐานความแข็งแกร่งให้แก่กลุ่มธุรกิจ Recurring income ดันแผนงานเพิ่มสัดส่วนรายได้เพิ่มเป็น 50% ภายในปี 2025

นายสุรัช พัฒนวงศ์ยืนยง ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ PIN เปิดเผยว่า ภาพรวมการดำเนินธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในปีนี้มีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยบวกด้านการเปิดประเทศหลังโควิด-19 คลี่คลาย ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น โดยมีเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศสนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นทำเลยุทธศาสตร์ด้านการลงทุนภาครัฐที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค ที่ช่วยสนับสนุนความได้เปรียบด้านภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้ นโยบายการดำเนินธุรกิจ PIN มุ่งพัฒนาและบริหารนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับ Eco World Class เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้แก่แรงงานที่อยู่ภายในโครงการและชุมชนโดยรอบให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องทิศทางการค้าโลกที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีการลงทุนระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง เพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งก้าวสู่การเป็น Smart City หรือเป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ มาเป็นจุดแข็งดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองและพื้นที่โลจิสติกส์ปาร์ค ควบคู่กับการตอกย้ำจุดเด่นทำเลที่ตั้งโครงการทุกแห่งตั้งอยู่ในทำเล EEC และการให้บริการ One Stop Service ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนต่างชาติ ส่งผลให้ยอดขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมปีนี้คาดว่าจะทำได้ตามเป้าหมาย

ขณะเดียวกัน กลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจของ PIN ที่มุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจ Recurring Income ในกลุ่มธุรกิจการให้บริการเช่าโรงงานและคลังสินค้าในนิคมอุตสาหกรรม ค่าบริการพื้นที่ส่วนกลางและระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ โดยมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนรายได้เพิ่มเป็น 50% ของรายได้รวมภายในปี 2025 บริษัทฯ จึงได้ลงทุนเชิงกลยุทธ์วางรากฐานสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มธุรกิจดังกล่าวให้มีเติบโตตามแผน โดยอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1-5 พื้นที่รวม 1.3 ล้านตารางเมตร และโครงการติดตั้ง Solar Farm ลอยน้ำ ในบ่อน้ำของนิคมฯ เนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 80 เมกะวัตต์ คาดว่าจะรับรู้รายได้ภายในไตรมาส 2/2023 และโครงการห้องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำให้ทุกกิจกรรมการผลิตของลูกค้าที่ตั้งฐานการผลิตในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ภายในไตรมาส 1/2023

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ Logistics Park แห่งใหม่ ที่จัดสรรพื้นที่สร้างอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า เป็นเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตอุตสาหกรรมทั่วไป (General Zone) กว่า 200,000 ตารางเมตร ด้วยจุดเด่นด้านที่ตั้งโครงการที่ติดกับถนนมอเตอร์เวย์สาย7 และอยู่ห่างจากท่าเรือแหลมฉบังเพียง 10 กิโลเมตร จึงเชื่อมั่นว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติและโครงการดังกล่าวจะเริ่มรับรู้รายได้ภายในไตรมาส 3/2023 เป็นต้นไป ช่วยส่งเสริมผลการดำเนินงานของ PIN ให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน