ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เอสซีจี รับ 2 รางวัล “SET Awards 2022” ต้นแบบองค์กรที่ยั่งยืน ตามกลยุทธ์ ESG 4 Plus

เอสซีจี รับ 2 รางวัล “SET Awards 2022” ต้นแบบองค์กรที่ยั่งยืน ตามกลยุทธ์ ESG 4 Plus

31 ตุลาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

เอสซีจี รับรางวัล 2 รางวัล “SET Awards 2022” ต้นแบบองค์กรที่ยั่งยืน และความเป็นเลิศทางธุรกิจตามกลยุทธ์ ESG 4 Plus

เอสซีจี โดย คุณยุทธนา เจียมตระการ  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่–การบริหารกลาง เอสซีจี  คุณณรงค์พันธุ์ ลีสหะปัญญา Investor Relations Director  คุณวีนัส  อัศวสิทธิถาวร  ผู้อำนวยการสำนักงาน Enterprise Brand Management  รับรางวัล  “SET Awards 2022”  จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวม 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย นำเรื่อง ESG (Environmental, Social and Governance) ไปใช้พัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาความโดดเด่นด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป  และรางวัล Best Investor Relations Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งมอบให้บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์  ทั้งการพัฒนาศักยภาพการให้ข้อมูลธุรกิจที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และการพัฒนาประสิทธิภาพช่องทางการสื่อสารแก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ถือหุ้น

รางวัลดังกล่าวมาจากความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์  ESG 4 Plus “มุ่ง Net Zero–Go Green–Lean เหลื่อมล้ำ–ย้ำร่วมมือ” โดยยึดหลักเชื่อมั่นและโปร่งใส  ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593  ขณะเดียวกันเร่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทันท่วงที  โดยจะมุ่งเข้าสู่ 3 ธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพสูงและตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก ได้แก่  

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) มุ่งลดต้นทุน เร่งพัฒนาพลังงานทดแทน โดยใช้พลังงานชีวมวล (Biomass) จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และเชื้อเพลิงจากขยะ (Refused Derived Fuel : RDF) ทดแทนพลังงานฟอสซิล ทั้งยังต่อยอดเป็นธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรสำหรับตลาดที่อยู่อาศัย โรงงานและนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ SCG Solar Roof Solutions และบริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี จำกัด (SCG Cleanergy) ทั้งยังพัฒนาระบบซื้อขายไฟฟ้าได้ผ่านแพลตฟอร์ม Smart grid  มีฐานลูกค้าชั้นนำครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน

ธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจรรายใหญ่ในอาเซียน (ASEAN  Logistic)  ด้วยบริการที่หลากหลายทั้งบริการคลังสินค้า ระบบห้องเย็น บริการขนส่งสินค้าทั้งทางบก เรือ อากาศ บริการท่าเทียบเรือ และบริการนำเข้า  ส่งออกครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ ปลายน้ำ  ธุรกิจ Smart  Living ยกระดับคุณภาพชีวิตให้สะดวก คุ้มค่า ปลอดภัย รักษ์โลก อาทิ นวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อคุณภาพอากาศและประหยัดพลังงาน SCG Active AIR Quality  SCG Bi-ion และ SCG HVAC Air Scrubber  โซลูชันจัดการคุณภาพอากาศ กำจัดเชื้อโรค และลดการใช้พลังงานในอาคาร  Trinity IOT Ecosystem เทคโนโลยีควบคุมการเปิด-ปิดนวัตกรรมในบ้านอัจฉริยะ  Wellness Home Hub เทคโนโลยีวัดค่าสุขภาพของผู้อาศัยในบ้าน  หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะแจ้งเตือนไปยังโรงพยาบาลได้ทันที

ขณะเดียวกันยังมุ่งลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชนและ SMEs  50,000 คนภายในปี 2573 เช่น อาชีพช่างก่อสร้าง พนักงานขับรถบรรทุก การแปรรูปและการขายสินค้าทางออนไลน์  ทั้งยังร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งไทย อาเซียนและโลกให้ดำเนินงานด้วย ESG เพื่อส่งต่อโลกที่ยั่งยืนให้คนรุ่นถัดไป