ThaiPublica > Sustainability > Headline > ดีแทคตั้งเป้าลดอุบัติเหตุรุนแรง-เสียชีวิตจากการปีนเสาโทรคมนาคมสู่ “Zero Incident อุบัติเหตุเป็น 0”

ดีแทคตั้งเป้าลดอุบัติเหตุรุนแรง-เสียชีวิตจากการปีนเสาโทรคมนาคมสู่ “Zero Incident อุบัติเหตุเป็น 0”

27 สิงหาคม 2022


ดีแทคตั้งเป้าลดสถิติอุบัติเหตุรุนแรงตกจากเสาและเสียชีวิตจากการทำงานปีนเสาโทรคมนาคมสู่ “Zero Incident อุบัติเหตุเป็น 0”

ดีแทคย้ำจุดยืนขยายเสาสัญญาณด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible business) อันจะเป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Planning) และย้ำความปลอดภัยในการทำงานของทีมปีนเสา ล่าสุดรายงานความปลอดภัยปี 2564 ดีแทคสามารถลดสถิติอุบัติเหตุรุนแรงตกจากเสาและเสียชีวิตจากการทำงานให้เป็น 0 ต่อเนื่อง สู่เป้าหมาย “Zero Incident อุบัติเหตุเป็น 0” ยกระดับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ตามจุดยืน 1 ใน 8 เสาหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบที่ดีแทค

คนปีนเสาเพื่อติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมหรือบำรุงรักษามีความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยจากการทำงานบนที่สูง ซึ่งแรงงานที่ทำงานที่สูงในอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น งานก่อสร้าง ติดตั้งนั่งร้าน การซ่อมบำรุง เป็นต้น พบว่ามีอุบัติเหตุในการทำงานที่เกิดจากการพลัดตกเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเกิดบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิตได้

ดีแทคเห็นความสำคัญตั้งเป้าลดสถิติอุบัติเหตุรุนแรงตกจากเสาและเสียชีวิตจึงได้กำหนดให้ผู้ที่ต้องทำงานบนเสาส่งสัญญาณทุกคนจะต้องผ่านการอบรมในหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงเสาส่งสัญญาณ (Tower Climber)” เป็นพื้นฐาน

สำหรับทีมงานปีนเสาดีแทคเฉลี่ยจะมีวันละ 80 คน จาก 80 ครอบครัวที่ต้องทำงานปีนเสาสูง 6-100 เมตร อยู่เบื้องหลังในการขยายสัญญาณหรือซ่อมบำรุงสัญญาณทุกวัน เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สัญญาณคุณภาพ ดีแทคเข้มงวดเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคนปีนเสาจะกลับบ้านไปหาครอบครัวได้อย่างปลอดภัยในทุกวัน

นายประเทศ ตันกุรานันท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “ในฐานะผู้ให้บริการโครงข่าย ดีแทคไม่ได้แค่เร่งเดินหน้าขยายสถานีฐานทุกคลื่นความถี่เพื่อรองรับการใช้งานของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันเราปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเรื่องความปลอดภัยให้กับทีมงานที่ปีนเสาโทรคมนาคม เพราะเรามีจุดยืนในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบเป็นหลักการสำคัญ โดยครอบคลุมทั้งในแง่หลักบรรษัทภิบาลและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน”

ดีแทคมุ่งเน้นการยกระดับประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า โดยล่าสุดสิ้นไตรมาส 2/2565 นี้ ดีแทคบรรลุเป้าหมายในการขยายเครือข่าย 5G ให้ครอบคลุมทั้งหมด 77 จังหวัดภายในครึ่งปีแรก นอกจากนี้บริษัทยังคงมุ่งเน้นการเร่งขยายเครือข่ายบนคลื่นย่านความถี่ต่ำ โดยมีการติดตั้งสถานีฐานบนคลื่นย่านความถี่ต่ำเพิ่มขึ้นกว่า 4,600 สถานีฐานในครึ่งปีแรก โดยมีสถานีฐานบนเครือข่าย 700 MHz ที่ได้รับการติดตั้งแล้วจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 17,800 สถานีฐาน และจำนวนสถานีฐานบนเครือข่าย 4G-2300 MHz ภายใต้ความร่วมมือกับ NT (ทีโอทีเดิม) อยู่ที่ประมาณ 21,700 สถานีฐาน

ดีแทคมุ่งเน้น 4 ปัจจัยหลักสำคัญอย่างเข้มงวดเพื่อคนปีนเสา เสริมจากการอบรมในหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงเสาส่งสัญญาณ (Tower Climber)” คือ

1. สวมหมวกนิรภัย และต้องสวมใส่ตลอดเวลาและไม่บดบังทัศนวิสัย
2. สวมใส่เข็มขัดนิรภัยพร้อมสายเชือกแบบ 2 ตะขอเท่านั้น และต้องใช้งานทุกครั้งในขณะปีนเสา
3. สวมใส่เสื้อแขนยาวกระชับและกางเกงขายาว
4. สวมใส่รองเท้าที่ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า

*ทั้งนี้ ในรัศมีการปีนเสา 10 เมตรรอบเสาต้องไม่มีคนเดินหรือนั่งอยู่

อนึ่ง ดีแทคทำงานร่วมกับผู้จัดหาสินค้าและบริการและพันธมิตรทางธุรกิจจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของโครงข่ายและเสาสัญญาณ ดีแทคจึงมีการตรวจประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อยกระดับการดำเนินงานของผู้จัดหาสินค้าและบริการ

ดีแทคกำหนดเป้าหมายสำคัญ 5 ประการ ในกระบวนการทำงานร่วมกับคู่ค้า ได้แก่

    1. ไม่มีการบาดเจ็บที่รุนแรงหรือเสียชีวิต
    2. ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรง
    3. ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
    4. มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สมดุลและถูกสุขลักษณะ
    5. ปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชัน

ในปี 2564 ที่ผ่านมา ดีแทคได้จัดอบรมเพิ่มศักยภาพแก่คู่ค้าจำนวน 5,855 ราย จากบริษัทและผู้จัดหาสินค้าบริการ 55 แห่ง โดยตั้งเป้าหมายการอบรม 100% คือ 3,500 ชั่วโมง และสามารถทำได้เหนือกว่าเป้าหมายถึง 106% หรือ 3,700 ชั่วโมง

ดีแทคเชื่อว่าบริการโทรคมนาคมนั้นเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนสังคมที่เท่าเทียมและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย ดีแทคเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมและยกระดับวิถีการทำงานภายในองค์กร ภายใต้หลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (responsible business) อันจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับกระแสความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

………………………

dtac’s Mission Zero Targets No Severe Incidents for Tower Climbers

August 26, 2022 – dtac aims to repeat 2021’s achievement of zero deaths and severe injuries of telecom tower climbers with “Mission Zero”, contributing to the company’s supply chain sustainability goals.

As dtac strives to expand our network to enhance customer experience nationwide, the extensive deployment of base stations means more technicians on the job. On any given day, an average of 80 technicians – called “tower climbers” – scale telecom towers up to 100 meters in height as part of their job to expand or maintain the network. Working at such heights is an occupational hazard with the risk of falling leading to possible severe injury or even death.

To maximize occupational safety and minimize risk and incidents, dtac requires all suppliers and partners for tower climbers to train and pass our tower climber course.

Mr. Prathet Tankuranun, Chief Technology Officer of dtac, noted, “As a network operator, we not only strive to expand our network to enhance the experience of our growing customer base but also ensure the safety of all telecom tower climbers. dtac’s Responsible Business mantra ensures that the health, safety, and well-being of all our employees and those in our supply chain are equally looked after.”

Focusing on enhancing customer experience, dtac fulfilled its target of expanding 5G to all 77 provinces of the country by the first half of 2022. Accelerated deployment on low-band continued, with 4,600 sites added in H1 for a total of approximately 17,800 base stations on the company’s 700 MHz spectrum. In addition, the number of 4G-2300MHz installed base stations under the company’s partnership with NT reached approximately 21,700 at the end of Q2/2022.

dtac’s Tower Climber Course focuses on the following safe climbing procedures:

A safety helmet must be properly worn at all times on site.
Only a properly applied climbing harness with both chest and back D-ring may be used on every climb.
Only long-sleeved shirts and full-length pants may be worn on a climb.
Electrical hazard safety footwear must be worn.

*No persons at ground level are permitted within a 10-meter radius of the telecom tower while a climber is at work.

dtac Mission Zero places great importance on five key goals when working with suppliers and business partners:

1. Zero incidents resulting in death or severe injuries

2. Zero incidents causing grave pollution to the environment

3. Zero human rights violations

4. A hygienic and well-balanced work environment

5. Zero corruption.

dtac’s core activities require the company to work with a large number of suppliers, especially in network operations. It is thus vital to conduct risk assessments of our suppliers and provide them with training with the end goal of raising their standards at every tier.

In 2021, dtac has provided capacity-building training to 5,855 persons from 55 suppliers and exceeded its target of 3,500 training hours.

dtac believes connectivity is a powerful enabler and equalizer to drive meaningful changes in society. Based on our responsible business practices, we continue to innovate and improve our way of work to embrace change faster and better, promote resilience, and achieve sustainable growth.