ThaiPublica > Native Ad > ตั้งเป้า “เก็บเงินล้านแรก” ทำอย่างไรให้สำเร็จ!!

ตั้งเป้า “เก็บเงินล้านแรก” ทำอย่างไรให้สำเร็จ!!

22 มิถุนายน 2022


การเก็บเงินให้ได้ถึงล้าน หากมองว่าเป็นเรื่องยาก ก็ยาก แต่หากมองว่าเป็นเรื่องง่าย ก็ง่าย ที่พูดอย่างนี้เพราะความยากสามารถถูกขจัดไปได้ หากคุณมีวินัยในการเก็บออมและมีความรู้ในการลงทุน คุณอาจยังไม่ต้องเชื่อในสิ่งนี้ แต่ผมอยากชวนคุณมาลองศึกษาและลองปฏิบัติไปพร้อมกันครับ

สิ่งแรกก่อนที่จะมีเงินล้าน คุณต้องทราบก่อนว่า คุณจะมีเงินกี่ล้าน? มีเงินล้านนี้ไปเพื่อทำอะไร? จะต้องมีเงินล้านนี้ให้ได้ภายในเมื่อไหร่? และสุดท้าย มีวิธีการไหนที่จะทำให้คุณได้เงินล้านนี้มา?

ซึ่งเหตุผลที่ผมอยากให้คุณตั้งคำถามและหาคำตอบเหล่านี้ เพราะจะทำให้การเก็บเงินล้านของคุณเป็นรูปธรรมและเกิดขึ้นได้จริง หรือที่เราเรียกกันว่า “การตั้งเป้าหมายทางการเงิน” นั่นเองครับ โดยปกติการตั้งเป้าหมายก็ทำได้ไม่ยากตามหลัก SMART

สมมติว่าผมตั้งเป้าหมายทางการเงินว่า “ผมจะเก็บเงิน 1 ล้านบาทให้ได้ ภายใน 7 ปี เพื่อนำไปเป็นทุนในการทำธุรกิจ และจะเก็บเงินโดยกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท เพื่อถัวเฉลี่ยความเสี่ยง” เหตุผลที่ผมเลือกเก็บเงิน 1 ล้านบาท ใน 7 ปีข้างหน้า เนื่องจากเป็นจำนวนเงินและระยะเวลาที่ผมคาดว่าจะเริ่มทำธุรกิจ ซึ่งผมประเมินแล้วว่ามีความเป็นไปได้ คุณเองก็สามารถปรับเปลี่ยนจำนวนเงินและระยะเวลาให้เหมาะกับเป้าหมายการเงินของคุณได้ครับ

วัตถุประสงค์ของผมคือ นำเงินก้อนนี้ไปทำธุรกิจ ซึ่งถือว่าเป็น วัตถุประสงค์ที่ค่อนข้างมีความสำคัญ มีน้ำหนัก ที่ย้ำเตือนให้ผมต้องพยายามเก็บเงินตรงนี้ให้ได้ เพราะถ้าไม่ได้ ผมอาจไม่ได้ทำธุรกิจตามที่ฝันไว้!!

ดังนั้นนะครับ การกำหนดเป้าหมายทางการเงิน จึงควรมีความสำคัญมากพอที่จะกระตุ้นให้คุณมีวินัยในการเก็บออม

เมื่อได้เป้าหมายทางการเงินกันแล้ว เรามาดูกันต่อว่าจะวางแผนเก็บเงินอย่างไร? ในปัจจุบันมีตัวช่วยคุณในการคำนวณสิ่งเหล่านี้ให้ง่ายขึ้น นั่นก็คือ เครื่องมือคำนวณการออมเงิน วันนี้ผมขอยกตัวอย่าง เครื่องมือออมเงินของตลาดหลักทรัพย์ มาลองใช้คำนวณกันครับ

ที่มาภาพ : ที่มา : https://www.set.or.th/project/caltools/www/html/goal.html

ในที่นี้ ผมต้องการเก็บเงินเพื่อทำธุรกิจ 1,000,000 บาท ภายใน 7 ปี และไม่มีเงินเก็บออมเลย โดยเครื่องมือจะให้กรอกผลตอบแทนคาดหวังที่จะได้รับ ซึ่งตรงนี้คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ ผมเลือกกรอกผลตอบแทนที่ 7% ครับ เมื่อกรอกเสร็จ เครื่องมือจะคำนวณข้อมูลออกมาว่า ผมจะต้องออมเงินเดือนละ 9,629 บาท โดยจะแสดงรายละเอียดตามตารางแยกเป็นรายปี

คำถามต่อมาที่ผมต้องคิดต่อคือ เก็บเงินเดือนละ 9,629 บาท ผมสามารถเก็บได้หรือไม่? เมื่อเก็บแล้วจะนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์อะไร? ที่ให้ผลตอบแทนทบต้น 7 ปี ปีละ 7% ดังนั้น 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อเงินออม ได้แก่

    1.จำนวนเงินลงทุน
    2.ผลตอบแทนคาดหวัง
    3. ระยะเวลาลงทุน

หากผมไม่สามารถออมเงินเดือนละ 9,629 บาทได้ อยากปรับจำนวนลดลง ผมก็ต้องไปเพิ่มผลตอบแทนคาดหวังให้มากขึ้น หรือไปขยับระยะเวลาที่อยากมีธุรกิจออกไป แต่หากผมสามารถลงทุนได้ผลตอบแทนปีละมากกว่า 7% ผมก็อาจลดเงินเก็บออมแต่ละเดือน หรือถึงเป้าหมายเก็บเงิน 1 ล้านบาทได้เร็วกว่า 7 ปีก็ได้ครับ

ใน Ep. ต่อๆ ไป เราจะมาพูดถึงกันว่าผมจะเก็บเงินเดือนละ 9,629 บาทอย่างไร? และนำเงินที่ได้ไปลงทุนในสินทรัพย์อะไร? อย่าลืมติดตามกันนะครับ ส่วนวันนี้ผมอยากฝาก To do list ตั้งเป้า “เก็บเงินล้านแรก” ให้ลองไปทำกันดูครับ

To do list :
1. ลองตั้งเป้าหมายการมีเงินล้านของตัวคุณเอง
2. นำเป้าหมายที่ตั้งในข้อ 1. มาคำนวณหาจำนวนเงินที่ต้องลงทุน ผลตอบแทนคาดหวัง และระยะเวลาลงทุน
(สามารถคำนวณได้จาก https://www.set.or.th/project/caltools/www/html/goal.html)

ติดตามซีรีส์นับ 1 ให้ถึงล้าน ในตอนอื่นๆ ได้ที่ https://advicecenter.kkpfg.com/th/money-lifestyle/money/financial-investment/1-to-million