ThaiPublica > เกาะกระแส > Beating COVID-19 เอาชนะโรคร้ายด้วยความเข้าใจ

Beating COVID-19 เอาชนะโรคร้ายด้วยความเข้าใจ

2 เมษายน 2020


KKP – openbooks จัดทำหนังสือ ‘Beating COVID-19 เอาชนะโรคร้ายด้วยความเข้าใจ’ แจกฟรีออนไลน์

วันที่ 1 เมษายน 2563 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการสนับสนุนสำนักพิมพ์ openbooks จัดทำหนังสือ ‘Beating COVID-19 เอาชนะโรคร้ายด้วยความเข้าใจ’ ในรูปแบบหนังสือออนไลน์(ไฟล์ PDF)เพื่อให้ประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดได้ฟรี

ดาวน์โหลดที่นี่ http://media.kiatnakin.co.th/document/2020/Mar/Beating%20COVID%E2%80%9319.pdf

ทั้งนี้ หนังสือเล่มนี้ เขียนโดยดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และสุขภาพที่ได้ติดตามงานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของโรค ปัจจัยเสี่ยง การดูแลตนเอง ความเป็นไปได้ของแนวทางการรักษา ตลอดจนบทเรียนในเชิงนโยบายเกี่ยวกับมาตรการรับมือของประเทศต่างๆ มานำเสนอแบบกระชับสำหรับเป็นคู่มือความเข้าใจพื้นฐาน นอกจากนี้ ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการจัดพิมพ์หนังสือส่วนหนึ่งเป็นรูปเล่มเพื่อกระจายให้แก่องค์กรภาคี สำหรับแจกให้ประชาชนทั่วไปอีกด้วย