ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “Bitkub World Tech” แพลตฟอร์มเรียนรู้สายอาชีว
สร้างโอกาสเยาวชนเข้าสู่การศึกษาในโลกเทคโนโลยี

“Bitkub World Tech” แพลตฟอร์มเรียนรู้สายอาชีว
สร้างโอกาสเยาวชนเข้าสู่การศึกษาในโลกเทคโนโลยี

19 มกราคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 บิทคับกรุ๊ปและทองแตงกรุ๊ป ได้จัดงานแถลงข่าวการร่วมมือกันภายใต้ชื่อว่า “Bitkub World Tech” โดย นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ และนายวิชัย ทองแตง นักธุรกิจและนักลงทุน

วัตถุประสงค์ในการร่วมลงทุนจัดตั้ง “Bitkub World Tech” ครั้งนี้คือการสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยเข้าสู่การศึกษาในโลกเทคโนโลยียุคใหม่ได้มากขึ้นทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วงการอาชีวศึกษาให้เกิดความก้าวหน้าก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ว่า สร้างโอกาส สร้างอาชีพสู่โลกอนาคต

นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์จำกัดกล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นตัวเร่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ อย่างรวดเร็ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่ผ่านมา ตั้งแต่ยุคเว็บ 1.0 ที่หน้าเว็บไซต์อ่านได้อย่างเดียว ต่อมายุคเว็บ 2.0ที่มีการอ่านและสามารถตอบโต้กันได้ จนถึงปัจจุบันนี้ที่ในอีก 10 ปีข้างหน้า ถึง 2573 ที่จะมีการนำเว็บ 3.0ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาหลอมรวมกัน เช่น IoT AI VR AR Metaverse เป็นต้น เป็นความจำเป็นของประเทศไทยที่จะต้องปรับตัวไปตามโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

“ผมและคุณวิชัยมีวิสัยทัศน์ที่ตรงกันคือ ต้องการสร้างสิ่งที่จะนำมาเติมเต็มเพื่อทุกคนเพื่อยกระดับประเทศไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยกระดับศักยภาพการแข่งขันธุรกิจ”

รวมไปถึงทักษะแรงงานแห่งอนาคต หลายๆคนอาจจะรู้จักบริษัทบิทคับในมุมของธุรกิจคริปโตเคอเรนซี แต่จริงๆจุดประสงค์หลักของบริษัทเราคือการสร้างโอกาสให้กับทุกคนในประเทศ โดย Bitkub World Tech จะเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ที่จะเป็นในลักษณะ learn to earn หรือ prove to earn เป็นลักษณะ play to earn ที่เล่นเกมแล้วได้เงิน การรวมมือในครั้งนี้จะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะของคนไทยให้รองรับกับเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต”

นายวิชัย ทองแตง นักธุรกิจและนักลงทุน กล่าวว่า “การร่วมมือกันในครั้งนี้ ถือว่าเป็นสะพานเชื่อมคนยุคเก่าและคนยุคใหม่เพื่อร่วมมือกันสร้างโอกาสแห่งอนาคต ถ้าเราเปิดใจและมองภาพอนาคตร่วมกัน พบว่ากระบวนการเปลี่ยนถ่ายของเทคโนโลยีขาดไปสิ่งหนึ่งคือ คุณธรรมและจริยธรรม โดยสามารถนำองค์ความรู้จากบิทคับหล่อหลอมและถ่ายทอดสู่รุ่นใหม่ จึงได้เกิด Bitkub World Tech ขึ้น เหตุผลที่ผมเลือกที่จะร่วมมือกับ บิทคับ ผมศึกษาบริษัทบิทคับมาพอสมควร อยากจะขยายความร่วมมือไปทุกหย่อมหญ้า บิทคับมีความโด่งดังเรื่องดิจิทัล และไม่ได้มองแค่เรื่องคริปโทเคอร์เรนซี่ หรือ บล็อกเชน แต่ บิทคับเห็นถึงความยั่งยืนของโลกดิจิทัล และผมเองก็เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของทุกคนที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของดิจิทัล ผมคิดว่าความธรรมดาของท็อป จิรายุส และ ความธรรมดาของครอบครัวทองแตง สามารถเชื่อมกันทำให้เกิดพลังในการเติบโตและความสรรค์ที่ดีในอนาคต จึงได้จัดตั้ง Bitkub World Tech ขึ้น และเราเปิดโอกาสให้ทุกองค์กรเข้ามาร่วมสร้างโอกาสแห่งอนาคตไปกับเรา”

โดยจะยึดแนวทางในการร่วมมือ 3 ข้อดังนี้ 1.ไม่ใช้เทคโนโลยีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ หลอกลวงหรือเอาเปรียบผู้อื่น 2.เรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อนำความรู้ไปสร้างสรรค์สังคมที่ดีและมีคุณธรรม 3.แบ่งปันความรู้และโอกาสแก่ผู้อื่นเสมอ”

ทั้งนี้ จะมีการเริ่มต้นโครงการที่แรก ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ซึ่งในวันที่ 20 มกราคม 2565 จะมีพิธีเปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก โดยตั้งเป้าให้กลายเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้สายอาชีพ ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาทักษะที่ตรงความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง โดยจะเป็นการเรียนที่จับคู่กับความต้องการของธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจบออกมามีตำแหน่งงานรองรับ ได้ตรงอาชีพมากที่สุด