ThaiPublica > คอลัมน์ > Metaverse โลกข้อมูลที่ลึกกว่าที่คุณคิด

Metaverse โลกข้อมูลที่ลึกกว่าที่คุณคิด

1 พฤศจิกายน 2021


จรัล งามวิโรจน์เจริญ Director (CEO Office) Carabao Group

ที่มาภาพ : https://about.facebook.com/company-info/

Facebook ประกาศข่าวใหญ่กับการเปลี่ยนชื่อเป็น Meta เพื่อที่จะนำแนวคิด Metaverseแนวคิด Metaverse (แปลจากรากศัพท์ก็คือเหนือจักรวาล) ที่เป็นการนำโลก digital ที่เป็นทั้ง Virtual & Augmented Reality (VR/AR) มาขยายเป็นตัวเชื่อมเพื่อสร้างธุรกิจระบบนิเวศในเชิงประสบการณ์ Virtual Experience Ecosystem Business ถ้าใครได้เคยดูหนัง Ready Player One ลักษณะของ Metaverse ก็จะมีความคล้ายๆหนังเรื่องนั้น ที่คนได้รับประสบการณ์ใช้ชีวิตเหมือนอยู่ในโลกเสมือน หรือถ้าเป็นบรรยากาศประสบการณ์ก็จะคล้ายกับอยู่ในเกมส์ Minecraft หรือ Roblox

เรามาดูว่า Metaverse มีอะไรและนำไปสู่ข้อมูลมหาศาลอยางไร

Metaverse ประกอบไปด้วย

Hardware
อุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าไปอยู่ใน Metaverse ซึ่งอาจจะเป็นแว่นตา ที่ทำให้ผู้ใช้มองเห็น Metaspace (พื้นที่บน Metaverse) อุปกรณ์ IoT Sensor ต่างๆที่จะเอาไว้สร้างโลกเสมือน เก็บบันทึก และ ตอบโต้กับอากัปกิริยาต่างๆ ของผู้ใช้หรือผู้ที่อยู่ใน Metaspace เพื่อนำไปใช้แสดงผลใน Metaverse

Virtual Platform
Platform ที่ใช้สร้างภาพเสมือน แบบจำลอง Simulation หรือกิจกรรม เพื่อให้ผู้ใช้ได้มีปฎิสัมพันธ์กับผู้ใช้อื่นในโลกเสมือน รวมทั้งสามารถสร้างธุรกิจต่อยอดได้

Data/Network Infrastructure
ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องรองรับข้อมูล video ภาพ เสียง sensor ที่กระจายรวมทั้งการคำนวณประมวลด้าน graphic ที่ต้องใช้เยอะเพราะภาพทุกอย่างเป็นโลกเสมือน 3D

Content Provider
ในเมื่อทุกอย่างใน Metaverse เป็นโลกเสมือน ของทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็น บ้าน ที่ดิน ร้านค้า สิ่งของ เสื่้อผ้า ภาพ สถานที่ เนื้อหาของกิจกรรมต่างๆ ต้องถูกออกแบบและสร้างขึ้นมา สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็น digital asset ใน Metaverse ที่ต้องมีคนหรือธุรกิจในการสร้าง

Payment
สิ่งต่างๆ ใน Metaverse สามารถเป็น digital asset ก็สามารถที่ทำให้เกิดการซื้อขายกันได้ ซึ่งสามารถนำ Blockchain Technology และ NFT มาช่วยในการดูแลไดิ

Tools & Standards
โลก Metaverse มีองค์ประกอบมากมายหลายส่วน ก็ต้องพึ่งการเครื่องมือในการสร้างต่อยอดทั้งในเชิงเทคนิคและธุรกิจ รวมทั้งมีมาตรฐานของสิ่งต่างๆที่จะต้องทำงานร่วมกันด้วย ตอนนี้ Facebook, Epic Games, Tencent กำลังขยับตัวเองเข้ามาในธุรกิจนี้ซึ่งในอนาคตคงต้องดูว่าจะมีการสร้างมาตรฐานเพื่อทำให้ asset ข้าม Metaverse ได้มั้ย

ที่มาภาพ : https://about.facebook.com/company-info/

ตัวอย่างอันหนึ่งของ Metaverse คือการทำ Digital Twins คือการเลียนแบบสิ่งต่างๆในโลกแห่งความจริงบนโลกเสมือนเช่นการมีร้านค้าขายรองเท้าบน Online ที่มีหน้าร้าน ชั้นวางรองเท้าเสมือนร้านจริง พอมีรองเท้าสีขาวที่วางบนชั้นด้านล่างสุดถูกซื้อที่หน้าร้านจริง ในร้าน Virtual ก็จะเห็นว่ารองเท้าคู่นั้นในตำแหน่งเดียวกันก็ไม่มีอยู่บนชั้นวาง

จากองค์ประกอบที่กล่าวมาเราจะเห็นว่าทุกส่วนของ Metaverse จะสร้างและเก็บข้อมูลมหาศาล

ข้อมูลจากแว่นตา ที่บ่งบอกพฤติกรรมของผู้ใช้ในฐานะ First Party เจ้าของ Platform สามารถที่จะเห็นว่าเรามองอะไร (Eyeball tracking) มองนานแค่ไหน ผู้ใช้ตอบสนองกับสิ่งต่างๆอย่างไร เห็นทุกการขยับร่างกาย

ข้อมูล digital asset เราอยู่ในโลกที่ทุกอย่างถูกสร้าง ในทางเดียวกันมันก็สามารถถูกติดตาม track ได้ว่า ผู้ใช้มีพฤติกรรมในการซื้อของอย่างไร

ข้อมูล payment การใช้จ่ายที่เป็นทั้ง digital asset หรือ service สามารถบ่งบอกตัวตนของผู้ใช้ได้

ข้อมูลของ คนสร้าง Content/Asset/Service เมื่อประกอบกับ payment ก็เป็นข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์ของประเทศใหม่ Metaverse

ที่มาภาพ : https://about.facebook.com/company-info/

ทุกอณูของข้อมูลถูกบันทึกในโลกของ Metaverse การสร้างสิ่งต่างๆ การปกครองสามารถทำได้ด้วยการสร้างแบบจำลอง สิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้เราเข้าใจกลไกของโลกมากขึ้น ในขณะเดียวกันผลกระทบอื่นๆที่น่าคิดคงเป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวจะเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อเราใช้ชีวิตบน Platform ที่เห็นทุกสิ่งที่เราทำ

เราจะมีทางเลือกที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวมั้ย ความเป็นมนุษย์และพฤติกรรมของเราจะเปลี่ยนไปมั้ยเมื่อเราสามารถสร้างตัวตนในอุดมคติในแบบที่เราอยากจะเป็น ในโลกที่เราอยากจะสร้างให้มันเป็น ความที่เราต้องพึ่งพาโลก Metaverse มากขึ้น จะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเป็นสิ่งที่น่าชวนคิดครับ

References:

https://azure.microsoft.com/en-us/blog/converging-the-physical-and-digital-with-digital-twins-mixed-reality-and-metaverse-apps/

https://www.wundermanthompson.com/insight/new-trend-report-into-the-metaverse

https://www.matthewball.vc/the-metaverse-primer