ThaiPublica > ThaiPublica Channel > ThaiPublica Podcast > ข่าวเจาะ EP26 “Mobile Big Data เปิดข้อมูลแรงงานคืนถิ่นไทยหลังโควิค 19”

ข่าวเจาะ EP26 “Mobile Big Data เปิดข้อมูลแรงงานคืนถิ่นไทยหลังโควิค 19”

2 มิถุนายน 2021


ข่าวเจาะ EP26 “Mobile Big Data เปิดข้อมูลแรงงานคืนถิ่นไทยหลังโควิค 19”

ผลกระทบที่เราเห็น จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา คือการเคลื่อนย้ายแรงงานครั้งใหญ่ของประเทศไทย ที่ย้ายจากเมืองใหญ่กลับสู่ชนบท ย้ายจากภาคบริการกลับเข้าสู่ภาคการเกษตร

รายการข่าวเจาะวันนี้ จะไปพูดคุยกับ ดร. เสาวณี จันทะพงษ์ จากธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้เขียนบทความเรื่อง “แรงงานคืนถิ่นหลังโควิค 19 จุดเปลี่ยนภาคเกษตรไทยและเร่งกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค:ข้อมูลจาก Mobile Big Data”

เพื่อดูว่าผลกระทบของโควิด-19 ต่อตลาดแรงงานในมิติการย้ายคืนถิ่นของช่วงการระบาดระลอกแรกและสองโดยใช้ข้อมูลเร็ว Mobile Big Data เป็นอย่างไร รวมถึงนัยทางนโยบายที่ทุกฝ่ายควรคว้าโอกาสนี้ทรานส์ฟอร์มภาคเกษตรและกระจายความเจริญสู่เศรษฐกิจฐานรากสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจไทยยั่งยืนอย่างแท้จริง

ดำเนินรายการโดย จิรัฐิติ ขันติพะโล

อย่าลืม Subscribe กดติดตาม ที่ช่องทาง

  • Youtube
  • Soundcloud
  • Apple Podcast
  • Google Podcast
  • Spotify