ThaiPublica > ประเด็นร้อน > COVID-19 พลิกโลก > ม.อ. ผนึกกำลัง 5 วิทยาเขตภาคใต้ เปิดรพ.สนาม รับผู้ป่วยกว่า 1,000 เตียง

ม.อ. ผนึกกำลัง 5 วิทยาเขตภาคใต้ เปิดรพ.สนาม รับผู้ป่วยกว่า 1,000 เตียง

11 พฤษภาคม 2021


ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ประกาศความพร้อม เปิดโรงพยาบาลสนามรับผู้ป่วย Covid-19 ระลอก 3 ผนึก 5 วิทยาเขต จัดสรรพื้นที่ เตียงนอน อุปกรณ์การรักษา บุคลากรทางการแพทย์รับมือผู้ป่วยติดเชื้อภาคใต้ ชูแนวทางปฏิบัติคัดแยกผู้ป่วยตามกลุ่มอาการ วางระบบกำจัดขยะติดเชื้ออย่างรัดกุม เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงาน และชุมชนรอบข้าง พร้อมเปิดบริจาคเงิน สนับสนุน รพ.สุราษฎร์ธานี และ “ตู้ปันสุข” ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ระลอกที่ 3 ส่งผลให้มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลากหลายพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อร่วมฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เปิดโรงพยาบาลสนาม 5 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตหาดใหญ่, ตรัง, สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต และปัตตานี เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ ที่ ภาคใต้ โดยวางแนวการปฏิบัติจัดแยกกลุ่มผู้ป่วยอย่างชัดเจน อาทิ กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ เฝ้าสังเกตุอาการ รวมถึงการขยายพื้นที่รองรับในกรณีที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ตลอดจนการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะติดเชื้ออย่างรัดกุม เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงาน และชุมชนรอบข้าง

ทั้งนี้ในส่วนม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่ จับมือร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา (สสจ.) โรงพยาบาลรัฐและเอกชนในจังหวัดสงขลา เปิดส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (SCCC) ที่ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและศูนย์บ่มเพาะคนดี มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อรองรับผู้ป่วย Covid-19 ที่อายุน้อยกว่า 50 ปี ไม่แสดงอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ไม่มีโรคประจำตัวและสามารถช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ โดยสามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 80-100 เตียง

ขณะเดียวกันกรณีที่มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทางม.อ.เปิดพื้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็นโรงพยาบาลสนามสามารถรองรับได้ประมาณ 700 เตียง ซึ่งได้เตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็น เครื่องเอ็กซเรย์ เพื่อเอ็กซเรย์ปอดคนไข้ตั้งแต่เข้ามาทำการรักษาและระหว่างการรักษา การติดตั้งเครื่องเสียงเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารกับผู้ป่วย ตั้งแต่การลงทะเบียน วัดความดันโลหิต เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสและลดความเสี่ยงการติดเชื้อ โดยขณะนี้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว

สำหรับ ม.อ.วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ตเปิดพื้นที่ PSU Sports Complex เปิดโรงพยาบาลสนาม สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 150 เตียง ซึ่งมีความพร้อมทีมแพทย์จากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อุปกรณ์การรักษาและระบบต่างๆ ส่วนม.อ.วิทยาเขตตรัง ได้ร่วมกับจังหวัดตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เปิดอาคารยิมเนเซียม ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วย Covid-19 สามารถรองรับผู้ป่วยได้ไม่ต่ำกว่า 160 เตียง และม.อ. วิทยาเขตปัตตานี เปิดพื้นที่หอพัก 7 จำนวน 70 ห้อง สำหรับสังเกตอาการของผู้มีภาวะเสี่ยงของการติดเชื้อ ส่วนหอพัก 6 เป็นพื้นที่กักกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลปัตตานีที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย เพื่อเฝ้าดูอาการ

ผศ.ดร.นิวัติ กล่าวว่า ในสถานการณ์ที่ทุกคนกำลังเผชิญการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 และหลายครอบครัวได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทาง ม.อ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ “ตู้ปันสุข” เพื่อร่วมบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ที่เดือดร้อนให้สามารถเดินหน้าได้ต่อไป รวมทั้งขอร่วมส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ นางพยาบาล และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่ทุ่มเทและเสียสละดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเพื่อให้ประเทศไทยฝ่าวิกฤตในครั้งนี้