ThaiPublica > เกาะกระแส > ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจชนะคดีรองผจก.ยักยอกเงิน 30 ล้าน

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจชนะคดีรองผจก.ยักยอกเงิน 30 ล้าน

10 พฤศจิกายน 2020


ก่อนหน้านี้ได้มีการนำเสนอข่าว ผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระบุรองผู้จัดการฯยักยอกเงิน 30 ล้านบาท ล่าสุดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 กรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ (ECONOMIC REPORTERS ASSOCIATION) แจ้งความคืบหน้าคดีนางสาวกุศลิน นามวัฒน์ อดีตรองผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายบัญชีสมาคมฯ มีเจตนาโดยทุจริตลักทรัพย์ของสมาคมฯ ซึ่งเป็นนายจ้าง ว่าศาลแรงงานกลางมีคำพิพากยาในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ร 3530 / 2563 คดีหมายเลขแดงที่ ร 3657 / 2563 ให้จำเลยชดใช้ค่เตียหายแก่สมาคมฯ กว่า 16.2 ล้านบาท

ในเอกสารถึงสมาชิก คณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจปี 2563 ขอแจ้งความคืบหน้าของคดีกรณี พนักงานอัยการได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนางสาวกุศลิน นามวัฒน์ อดีตเจ้าหน้าที่รองผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายบัญชีสมาคมๆ ในข้อหาคดีปลอมแปลงเอกสารและทุจริตลักทรัพย์ของสมาคมฯ ในฐานะนายจ้างซึ่งเป็นการกระทำผิดอาญาซึ่งหน้ามีหลักฐานแจ้งชัด กรรมการสมาคมฯจึงได้ดำเนินการไล่ นางสาวกุศลิน นามวัฒน์ ออกจากงานและได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ปัจุบันคดีอญาดังกล่าวพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลอาญาแล้ว หมายเลขดำที่ อ.1537/ 2563 ความเสียหายประมาณ 17.7 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ภายหลังเมื่อคณะกรรมการสมาคมฯได้ว่าจ้างบริษัทบัญชีทำการตรวจสอบสอบบัญชีทั้งหมดย้อนหลังพบว่ามีความเสียหายเพิ่มอีกประมาณ 13.8 ล้านบาท นายกสมาคมๆ จึงได้เรียกประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจปี 2563 และคณะกรรมการสมาคมฯได้มีมติให้ว่าจ้างทนายความดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่ นางสาวกุศลิน นามวัฒน์ เป็นจำเลยต่อศาลแยกจากคดีอาญาของพนักงานอัยการเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาโดยเร็ว แล้วออกคำบังคับเพื่อนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดอายัดทรัพย์สินของจำเลยนำออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระคืนให้แก่สมาคมฯ ตามกฎหมายต่อไป ซึ่งทนายความได้ยื่นฟ้องเป็นคดีแพ่งหมายเลขคดีดำที่ ร 3530/2563 ต่อศาลแรงงานกลางระหว่าง สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ โดย นายถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมฯ(โจทก์) นางสาวกุศลิน นามวัฒน์ (จำเลย) ศาลแรงงานกลางได้นัดสืบพยานโจทก์(สมาคมฯ)ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ทนายความได้นำ นายถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมๆ พร้อมด้วย นายกฤษณะพงศ์ พงศ์แสนยากร อุปนายก 1, นางสาวจินตนา สื่อสกุลโชคชัย นักบัญชี เข้าสืบข้อเท็จจริงต่อศาลแรงงานกลางและในวันดังกล่าวศาลแรงงานกลางได้มีคำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ร 3657 / 2563 พิพากษาให้สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจเป็นฝ่ายชนะคดี โดยพิพากษาให้ นางสาวกุศลิน นามวัฒน์ จำเลย ชำระเงินคืนให้แก่สมาคมเป็นเงิน จำนวน 16,248,419 บาท (สิบหกล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นจำนวน 13,896,971.69 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่สมาคมฯ หลังจากสมาคมฯได้รับคำพิพากษาแล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายในบังคับคดีตามกฎหมายต่อไป

ส่วนการดำเนินคดีอญาในส่วนความเสียหายที่ตรวจพบใหม่นั้น คณะกรรมการสมาคมฯได้มีมติว่าจ้างทนายความดำเนินการฟ้องร้องเป็นคดีอาญาและทนายความได้ยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลอาญาแล้ว เป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.2181/2563 ระหว่าง สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ โดย นายถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมๆ (โจทก์) นางสาวกุศลิน นามวัฒน์ (จำเลย) ซึ่งศาลอาญาได้นัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เช่นเดียวกัน

คณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจปี 2563 ขอยืนยันว่าจะ ไม่นิ่งนอนใจและจะดำเนินคคีแก่จำเลยให้ถึงที่สุดหากคดีมีความคืบหน้าประการใดคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จะรายงานให้สมาชิกสมาคมฯ ทราบต่อไป