ThaiPublica > เกาะกระแส > อ้างสมาคมนักข่าวฯ ส่งบัตรสนเท่ห์ ร้องป.ป.ช.สอบส่งออกน้ำมัน

อ้างสมาคมนักข่าวฯ ส่งบัตรสนเท่ห์ ร้องป.ป.ช.สอบส่งออกน้ำมัน

8 กันยายน 2020


อ้างสมาคมนักข่าวฯ ส่งบัตรสนเท่ห์ ร้องป.ป.ช.สอบทุจริตส่งออกน้ำมัน นัดให้ถ้อยคำ 14 ก.ย.นี้ ชี้หากไม่มีใครทราบเรื่องให้ทำหนังสือตอบกลับ

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีหนังสือจากสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0027/0153 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ทำถึงนายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เรื่องขอทราบรายละเอียดตามบัตรสนเท่ห์เพิ่มเติม โดยหนังสือของป.ป.ช.ฉบับนี้ได้อ้างถึงหนังสือของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ได้แจ้งเบาะแสพร้อมนำส่งข้อมูลเอกสารถึงประธานกรรมการ ป.ป.ช.เกี่ยวกับการทุจริตของผู้บริหารและฝ่ายส่งออกน้ำมันของบริษัทน้ำมันแห่งหนึ่ง และการทุจริตของผู้บริหารของหน่วยงานรัฐที่มีการรับสินบนภายในองค์กรตามรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอทราบว่าท่านเป็นผู้แจ้งเบาะแสในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ หากเป็นผู้แจ้งเบาะแส หรือ มิได้เป็นผู้แจ้งเบาะแส แต่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี สำนักงาน ป.ป.ช. มีกรณีจำเป็นต้องขอทราบรายละเอียดตามหนังสือของท่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เกิดเหตุ รวมทั้งรายละเอียดพฤติกรรมและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

จึงเรียนเชิญท่าน หรือ ผู้แทนไปให้ถ้อยคำต่อนางสาวพัสสา วโรตมะวิชญ พนักงานไต่สวนระดับกลาง และคณะในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 3401 อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยนำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องการให้ถ้อยคำ หากไม่สามารถไปให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ โปรดแจ้งข้อเท็จจริงพร้อมส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ด้วย จักขอบคุณมาก ลงชื่อนางสาว วันวรา ศิลปะวิลาวัณย์ หัวหน้าพนักงานไต่สวน ผู้อำนวยการศูนย์คดีระหว่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ช.

หลังจากที่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจได้รับหนังสือจากป.ป.ช. ปรากฎว่ากรรมการบริหารของสมาคม ฯชุดปัจจุบัน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ ไม่มีใครทราบเรื่องนี้ จึงส่งหนังสือของ ป.ป.ช.ให้กรรมการบริหารสมาคมชุดก่อนดู ก็ไม่มีใครทราบเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน ทางสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า จึงมอบหมายให้ผู้สื่อข่าว ซึ่งเป็นอดีตกรรมการสมาคมฯชุดก่อน โทรศัพท์ไปสอบถามและเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับนางสาวพัสสา วโตมะวิชญ พนักงานไต่สวนระดับกลาง สำนักงาน ป.ป.ช.

โดยนางสาวพัสสา แนะนำว่าหากไม่มีใครทราบเรื่องนี้ หรือ ไม่สามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ สามารถทำหนังสือตอบกลับมาที่ป.ป.ช.ได้ โดยไม่ต้องเดินทางมาให้ถ้อยคำ เพราะถ้ามาก็ไม่มีใครสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

ถามว่าข้อมูลเบาะแสที่ส่งให่ป.ป.ช.มีความน่าเชื่อถือมาน้อยแค่ไน นางสาวพัสสา ตอบว่า เบาะแสที่ส่งให้ป.ป.ช.เป็นการเล่าขบวนการทุจริต ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นจริงมากน้อยแค่ไหน แต่ที่สำคัญไม่ได้ระบุช่วงเวลาขณะเกิดเหตุมา เป็นประเด็นที่ ป.ป.ช.อยากทราบมาก เพื่อที่เราจะไปขยายผลได้ถูกต้อง หากผู้แจ้งเบาะแสไม่ได้ระบุช่วงเวลาที่เกิดเหตุมา ป.ป.ช.ก็ไม่รู้จะไปขอข้อมูลหลักฐานในช่วงเวลาไหน

นางสาวพัสสา กล่าวต่อว่า สำหรับบัตรสนเท่ห์ ก็เป็นช่องทางหนึ่งในการร้องเรียน หากผู้แจ้งเบาะแสไม่สะดวกที่จะเปิดเผยชื่อของตนเอง ส่งข้อมูลมาในลักษณะที่ไม่เปิดเผยชื่อ เราก็จะเรียกว่า “บัตรสนเท่ห์” แต่บ่อยครั้งบัตรสนเท่ห์ที่แจ้งเข้ามาที่ป.ป.ช.ก็ไม่มีรายละเอียดเพียงพอที่เราจะดำเนินการต่อได้ เราจึงใช้วิธีนี้ เรียกผู้ที่แจ้งเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ถามว่ามีคนแอบอ้างสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ หรือ ป.ป.ช.จดหมายส่งผิดหรือไม่ นางสาวพัสสา ตอบว่า จดหมายจดหมายที่ส่งมาที่ป.ป.ช. ระบุเป็นที่อยู่ของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ตั้งอยู่ที่ตึกช้าง เป็นซองจดหมายขนาดใหญ่ หากเรื่องนี้ไม่มีกรรมการของสมาคมฯ หรือ เจ้าหน้าที่ท่านใดเรื่องเรื่องทุจริตน้ำมันส่งออก รบกวนทำหนังสือตอบกลับมาที่ป.ป.ช. แจ้งข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรได้