ThaiPublica > Sustainability > NaTive AD > กรุงไทยมุ่งมั่นเคียงข้างสังคมไทยสู่ความยั่งยืน-คว้าสุดยอดผู้นำบริหารจัดการตอบสนองโควิด19 ดีเยี่ยมแห่งปี

กรุงไทยมุ่งมั่นเคียงข้างสังคมไทยสู่ความยั่งยืน-คว้าสุดยอดผู้นำบริหารจัดการตอบสนองโควิด19 ดีเยี่ยมแห่งปี

22 ตุลาคม 2020


นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทยประสบความสำเร็จคว้าทีเดียว 5 รางวัลรวดจากเวทีใหญ่ 2 รางวัลสุดยอดผู้นำและองค์กรที่บริหารจัดการและตอบสนองสถานการณ์ COVID-19 ได้อย่างดีเยี่ยม จาก The Asian Banker รางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2020 จาก TMA ด้วยผลงานการสร้าง Krungthai Innovation Lab เป็นศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง และอีก 2 รางวัล จาก LINE ประเทศไทย ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ตรงกลุ่ม และบริการครบวงจร

นับเป็นความภาคภูมิใจในรางวัล The Asian Banker Leadership Achievement Award for Best Managed Bank และ Best CEO Response to COVID-19 in Thailand ที่กรุงไทยได้รับในระดับภูมิภาค เป็นส่วนหนึ่งในการการันตีความมุ่งมั่นและความสำเร็จที่ธนาคารกรุงไทยทำเพื่อคนไทยในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ธนาคารที่มีบทบาทเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจของชาติ แม้ในยามวิกฤติเราใช้ศักยภาพทั้งหมดที่เรามีทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งการเยียวยา การช่วยต่อลมหายใจให้คนไทยพ้นวิกฤติ และลุกขึ้นสู้ด้วยวิถีทางใหม่ของ The Next Normal ไปด้วยกัน

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า จากความมุ่งมั่นในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินดิจิทัล เพื่อสอดรับกับกระแสดิจิทัลดิสรัปชันและพฤติกรรมของลูกค้า ซึ่งรวมถึงกลุ่ม 5 Ecosystems ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธนาคารได้รับ 2 รางวัลสุดยอดผู้นำและองค์กรที่บริหารจัดการและตอบสนองสถานการณ์ COVID-19 ได้อย่างดีเยี่ยม ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลางและแอฟริกาจาก The Asian Banker นิตยสารชั้นนำด้านการเงินการธนาคารในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ The Asian Banker Leadership Achievement Award for The Best Managed Bank during COVID-19 in Thailand และ รางวัล The Asian Banker Leadership Achievement Award for The Best CEO Response to COVID-19 in Thailand (ดูเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1StvXnsrExDtXTwCrNRmZ9ekPC9-1S3ZF/view?usp=sharing)

“จากความโดดเด่นในการสร้างแพลตฟอร์ม เพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้า ประชาชนในการเข้าถึงมาตรการความช่วยเหลือของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องในช่วงโควิด-19 เช่น เราไม่ทิ้งกัน ไทยชนะ เราเที่ยวด้วยกัน การพัฒนาแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ให้รองรับปริมาณธุรกรรมที่เติบโตถึง 70-80% รวมถึงการออก 5 มาตรการช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มอย่างเต็มที่ ในวงเงินรวมกว่า 1.12 ล้านล้านบาท”

ขณะเดียวกันยังได้บริหารความเสี่ยงเพื่อลดการแพร่ระบาดโควิด19 โดยให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน ปรับรูปแบบสาขาดิจิทัลให้พนักงานลดการสัมผัสเงินสด เว้นระยะห่างในสาขา และนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาปรับใช้ในการทำงาน เช่น Google Meet Google Drive เพื่อให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก ภายใต้ยุทธศาสตร์ 2-Banking Model เน้นการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ แบบ Agile รวดเร็ว และวิเคราะห์ข้อมูลบน Digital Platform / Open Banking

นอกจากนี้ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) มอบรางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2020 สาขา Thai Digital Champion for Tech Innovation & AI จากการสร้าง Krungthai Innovation Lab เป็นศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อวางรากฐานบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนทุกมิติ โดยธนาคารเป็นผู้นำดิจิทัลแพลตฟอร์มและเทคโนโลยียืนยันตัวตน (e-KYC) มาใช้กับโครงการภาครัฐ เช่น VAT Refund for Tourist ชิมช้อปใช้ เราเที่ยวด้วยกัน

LINE ประเทศไทยมอบ 2 รางวัล ได้แก่ Krungthai Connext รับรางวัล Best Official Account of the Year ด้วยบริการครบวงจร ทั้งการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวบัญชี Krungthai Travel Card และ G-Wallet บนแอปเป๋าตัง บริการ CHATBOT ตอบคำถามผลิตภัณฑ์และบริการ และโครงการภาครัฐ และ Krungthai Care ได้รับรางวัล Best Smart Channel in Finance & Insurance จากการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย