ThaiPublica > เกาะกระแส > ซีอีโอ อาลีบาบา กรุ๊ป ออกจม.ฉบับแรกขอบคุณผู้ถือหุ้น ย้ำ “ความคิดสร้างสรรค์ที่แท้จริง เป็นสิ่งที่ไม่สามารถลอกเลียนกันได้”

ซีอีโอ อาลีบาบา กรุ๊ป ออกจม.ฉบับแรกขอบคุณผู้ถือหุ้น ย้ำ “ความคิดสร้างสรรค์ที่แท้จริง เป็นสิ่งที่ไม่สามารถลอกเลียนกันได้”

10 กรกฎาคม 2020


แดเนียล จาง ซีอีโอ อาลีบาบา กรุ๊ป

อาลีบาบา กรุ๊ปประกาศรายได้ประจำปีสำหรับปีงบประมาณสิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ในฮ่องกง จดหมายถึงผู้ถือหุ้นฉบับนี้ แดเนียลในฐานะซีอีโอที่ได้กล่าวขอบคุณแรงสนับสนุนและความไว้วางใจที่ได้จากผู้ถือหุ้น

นายจางกล่าวถึงความสำคัญที่ทั่วโลกจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด-19 อาลีบาบาเคลื่อนกำลังพื้นฐานทางดิจิทัลทั้งหมดเพื่อทุ่มเทกับการต่อสู้กับภัยโควิด-19 เพื่อให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็นและสามารถฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ในความไม่แน่นอนที่บริษัทฯ ต้องประสบ สิ่งที่มั่นใจได้คือการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลไปสู่เศรษฐกิจและสังคมได้เกิดขึ้นแล้ว

ในปีที่ผ่านมา อาลีบาบาฉลองครบรอบ 20 ปีและทำลายสถิติยอดขายออนไลน์รวมเกิน 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เป้าหมายต่อไปคือรองรับผู้ใช้ 1 ล้านคนในประเทศจีนและกระตุ้นการบริโภคเป็นรายได้ที่ 10 ล้านล้านหยวนบนแพลตฟอร์มของเราในอีก 5 ปีข้างหน้า พร้อมๆ กับการที่เราดำเนินกลยุทธ์ระดับโลก

นายจางกล่าวเพิ่มเติมว่าอาลีบาบาจะดำเนินตามรอยเสาหลัก 3 ประการ ได้แก่กลยุทธ์ระดับโลก การกระตุ้นการบริโภคและการจัดเก็บบิ๊กดาต้าผ่านคลาวด์คอมพิวติ้ง

เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีของบริษัทฯ อาลีบาบาวางวิสัยทัศน์ไว้ว่าจะเป็นบริษัทที่ดีไปตลอดศตวรรษ พร้อมสร้างค่านิยมที่ดีเพื่อสังคมและหาทางออกร่วมกันในการแก้ปัญหาสังคม นายจางยังกล่าวว่าอาลีบาบาจะวางตัวเป็น “ผู้กำหนดเทรนด์ในอนาคต” ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่บริษัทริเริ่มมา

นายจางกล่าวเสริม “คนที่เริ่มมากจากศูนย์ สร้างบางอย่างขึ้นมาจากที่ไม่มีอะไรเลยและยังคงไว้ซึ่งความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าผ่านนวัตกรรม สิ่งเหล่านี้จะคงอยู่แม้โลกดิจิทัลขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว”

จดหมายต้นฉบับได้ที่นี่
……..

เรียนผู้ถือหุ้น

ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ การสนับสนุนและความไว้วางใจที่ผ่านมา

นับเป็นครั้งแรกที่ผมคุยกับคุณในฐานะประธานกรรมการของอาลีบาบา กรุ๊ป กว่าที่ท่านจะได้อ่านข้อความนี้ เราได้ผ่านครึ่งปีแรกของ ปี 2563 และสิ่งที่เกิดขึ้นใน 6 เดือนที่ผ่านมาเป็นบททดสอบที่เราคาดไม่ถึง เราได้เห็นผลกระทบที่หยั่งรากลึกต่อเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต

ทั่วโลกยังต้องเจอกับความไม่แน่นอนที่เป็นผลมาจากการระบาดของโควิด-19 ผู้เล่นในตลาด ไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือปัจเจกต้องมองไปไกลกว่าความเป็นอยู่ที่ดีส่วนตน ไม่มีใครเอาชนะการระบาดของโรคได้ด้วยตนเอง เราต้องรับมือกับความท้าทายนี้ในระดับโลก ในโลกที่ไม่แน่นอนก็ยังมีสิ่งที่ชัดเจนอยู่ เรามั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของเศรษฐกิจและสังคมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและหยุดไม่อยู่แล้ว

โควิด-19 ทำให้เราประเมินความสัมพันธ์กับโลกรอบตัวเรา มันได้เร่งการพัฒนาดิจิทัล โซลูชั่นสำหรับชีวิตส่วนตัว การทำงาน การศึกษา การบริหารธุรกิจและบริการสาธารณะ ในวันนี้การเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัลได้กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ทางสังคม

ในปีที่ผ่านมาเรายังได้เฉลิมฉลองให้กับหลายความสำเร็จที่น่าจดจำ โดยอาลีบาบาได้ย้ายระบบหลักของบริษัทไปยังคลาวด์สาธารณะเป็นที่เรียบร้อย เพื่อปูทางไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์อย่างแท้จริงในอนาคตอาลีบาบายังเข้าตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงในลักษณะการเสนอขายหุ้นนอกประเทศ

นอกจากนี้ หวัง เจียน ซึ่งเป็นพนักงานของอาลีบาบา ยังได้เข้าเป็นร่วมในและสภาวิศวกรรมแห่งชาติจีน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่สถาบันนี้รับตัวแทนจากองค์กรเอกชนเข้าร่วม เขาจึงเป็นความภาคภูมิใจของชาวอาลีบาบา การแต่งตั้งในครั้งนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นและการทุ่มเทลงทุนด้านวิศวกรรมของอาลีบาบาในตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ความคิดสร้างสรรค์ที่แท้จริง เป็นสิ่งที่ไม่สามารถลอกเลียนกันได้ ดังนั้นตลอด 20 ปีที่ผ่านมาอาลีบาบาจึงให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับการสร้างนวัตกรรมของตนเอง และการค้นหาความคิดใหม่ๆ นับตั้งแต่การสร้างเถาเป่า อาลีเพย์ ไช่เหนียว อาลีบาบาคลาวด์ ดิงทอล์ค ไปจนถึงเฟรชฮิปโป และเถาเป่าไลฟ์ ทั้งหมดนี้เป็น “ธุรกิจยุคใหม่” ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคและการพาณิชย์ให้ก้าวล้ำ รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสังคม สิ่งที่เราทำได้สร้างนิยามใหม่ของการบริหารจัดการวิถีชีวิตของผู้บริโภคและการดำเนินงานทางธุรกิจ โครงสร้างฐานพื้นฐานดิจิทัลของเรานับตั้งแต่การซื้อขายและการจ่ายเงินออนไลน์ ไปจนถึงโลจิสติกส์และคลาวด์คอมพิวติ้ง ได้ขับเคลื่อนสังคมด้วยศักยภาพและโอกาสที่จะนำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ อย่างไม่รู้จบ

ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา อาลีบาบาได้เติบโตในตลาดที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน การแข่งขันนี้เองทำให้เรามุ่งพัฒนาตนเอง และทำให้การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และนวัตกรรมของเรามีความเข้มแข็ง รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้อาลีบาบากลายเป็น “ผู้กำหนดทิศทางอนาคต” องค์กรที่จะยืนหยัดอยู่ในโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ จำเป็นต้องผ่านประสบการณ์ในการเริ่มต้นจากศูนย์ และสร้างเนื้อสร้างตัวจากไม่มีอะไรเลย รวมทั้งไม่ย่อท้อที่จะสร้างสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภคด้วยนวัตกรรมอยู่เสมอ อาลีบาบายึดมั่นเรื่องการซื่อสัตย์ต่อตนเองและเชื่อว่าการสร้างคุณค่าให้ผู้บริโภคควรมีพื้นฐานมาจากนวัตกรรม ความเป็นมาของอาลีบาบาใน 20 ปีที่ผ่านมาอาลีบาบาจึงเห็นได้ชัดจากการสร้างนวัตกรรมของตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง และช่วยให้ลูกค้าของเรารวมทั้งพันธมิตรได้แนวความคิดใหม่ๆ เราจะเดินหน้าสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล และจะลงทุนเพื่อเตรียมวันนี้ให้พร้อมสำหรับอนาคต เราต้องการให้นวัตกรรมของอาลีบาบาช่วยสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าสำหรับทุกคน

เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีของอาลีบา เราได้วางวิสัยทัศน์ให้อาลีบาบาเป็นองค์กรที่ดีไปอีก 102 ปี เรากำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ ดังนั้นเราจึงท้าทายตนเองให้ทำตามเป้าหมายให้สำเร็จ นั่นคือการสร้างคุณค่าให้กับสังคม และช่วยสังคมหาทางออกของปัญหา เราต้องการเปลี่ยนทรัพยากรของอาลีบาบาให้กลายเป็นเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งสุดท้ายก็จะย้อนกลับสนับสนุนความก้าวหน้าโดยรวมในสังคม เราต้องการช่วยให้สังคม และเชื่อถ้าเราทำองค์กรของเราให้ดี สังคมและเศรษฐกิจก็จะดีตามไปด้วย และเมื่อผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น อาลีบาบาก็จะดีตามไปด้วยด้วยเช่นกัน