ThaiPublica > เกาะกระแส > Krungthai COMPASS คาดต้น ก.พ. นักท่องเที่ยวหดตัวกว่า 34% คนเยือนกรุงเทพฯ ลดกว่า 2.3 ล้านราย

Krungthai COMPASS คาดต้น ก.พ. นักท่องเที่ยวหดตัวกว่า 34% คนเยือนกรุงเทพฯ ลดกว่า 2.3 ล้านราย

5 กุมภาพันธ์ 2020


Krungthai COMPASS ธนาคารกรุงไทย วิเคราะห์ผลกระทบไวรัสโคโรนาโดยมองว่า

  • ผู้ติดเชื้อในจีนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ในไทยตัวเลขค่อนข้างคงตัว แต่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากโรคมีระยะฟักตัวถึง 2 สัปดาห์
  • แม้คนต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยในเดือน ม.ค. จะทรงตัว (ติดลบเพียง 2%) แต่ 4 วันแรกของ ก.พ. จำนวนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยโดยรวมติดลบถึง 34% แล้ว
  • เพียงแค่ตัวเลขนักท่องเที่ยวติดลบถึงเดือน มี.ค.จะทำให้รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติจะหายไปประมาณ 1.4 แสนล้านบาท
  • การหดตัวของนักท่องเที่ยวจีนกระทบจังหวัดกรุงเทพฯ ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม่ กระบี่ มากที่สุด โดยในช่วงสองเดือนนี้ กรุงเทพฯ อาจมีนักท่องเที่ยวมาเยือนลดลงกว่า 2.3 ล้านคน

การระบาดของเชื้อไวรัส 2019 Novel Coronavirus (n-CoV) หรือไวรัสโคโรนา ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนในช่วงกลางเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าทางการจีนจะมีมาตรการในการควบคุมโรคที่เด็ดขาด ตั้งแต่การปิดตลาดค้าสัตว์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมปีนี้ ตลอดจนการปิดระบบการคมนาคมเข้า-ออกจากเมืองอู่ฮั่นและเมืองที่มีความเสี่ยง และการระงับการขายแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศทั้งหมด ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคม เพื่อควบคุมการระบาดของโรค แต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อในจีนยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จาก 248 รายในวันที่ 20 มกราคม 2020 เป็น 20,471 รายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2020 และมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 425 รายในจีน

การระบาดของไวรัสโคโรนายังได้แพร่กระจายในอีกหลายประเทศ ทั้งในประเทศแถบเอเชีย รวมถึงไทย และประเทศในแถบยุโรป และสหรัฐอเมริกา ในส่วนของไทย ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2020 พบผู้ติดเชื้อจำนวน 25 ราย แต่ยังไม่มีผู้เสียชิวิต

ประเมินผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทย : บทเรียนจากกรณีโรคซาร์สปี 2003

การประเมินผลกระทบเบื้องต้นมาจากบทเรียนจากการระบาดของโรคซาร์สในปี 2003 โดยในปี 2002 นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยเติบโตถึง 7.3% อย่างไรก็ดี ในปี 2003 ที่โรคซาร์สระบาด จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาไทยทั้งปีติดลบถึง 7.4% โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติหดตัวหนักที่สุดในช่วง 3 เดือนแรกที่เกิดการระบาดของโรค (มี.ค. – พ.ค. 2003) โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนหดตัวมากถึง 57% โดยในช่วงเวลาเดียวกัน นักท่องเที่ยวชาติอื่นๆหดตัวประมาณ 30% (รูปที่ 3) แม้ว่าในเดือนที่ 4-6 หลังการระบาดของโรคนักท่องเที่ยวจะหดตัวน้อยลง แต่กว่านักท่องเที่ยวจะกลับมาเป็นบวกอีกครั้งก็ต้องใช้เวลา 7-10 เดือนหลังการระบาดของโรค

แม้ว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาในไทยยังไม่มีการแพร่กระจายในวงกว้าง แต่ในเชิงเศรษฐกิจ หากนักท่องเที่ยวจีนไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้อย่างสะดวกเป็นเวลา 3 เดือน (ม.ค. – มี.ค. 2020) และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงเหมือนช่วงการระบาดของโรคซาร์สในปี 2003 KrungThai COMPASS คาดว่า จะทำให้นักท่องเที่ยวลดลงกว่าที่เคยคาดไว้ประมาณ 2.5 ล้านราย หรือลดลงจากปี 2019 ที่ 1.3% จากเดิมที่เคยคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะเติบโตได้ถึง 5 % และทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวลดจากการคาดการณ์เดิมประมาณ 1.4 แสนล้านบาท

อย่างไรก็ดี หากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาไทยหดตัวเป็นเวลา 6 เดือน (ม.ค. – มิ.ย. 2020) และมีอัตราการหดตัวเท่ากับปีที่เกิดโรคซาร์สที่ประมาณ 24% KrungThai COMPASS คาดว่า จะทำให้รายได้จากนักท่องเที่ยวหายไปประมาณ 2.4 แสนล้านบาท โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะลดลงกว่าที่คาดไว้ถึง 5 ล้านราย เหตุที่การระบาดของไวรัสโคโรนามีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในปัจจุบันมากกว่าในอดีต เป็นเพราะในปัจจุบันไทยมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวจีนที่ 28% จากที่ในปี 2003 ไทยมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวจีนเพียง 7%

อัพเดตตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทย และประเมินผลกระทบรายพื้นที่

สำหรับธุรกิจโรงแรม หากเราพิจารณาตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวรวมในเดือนมกราคมจะยังทรงตัว โดยติดลบเพียง 2% แต่เมื่อดูในรายละเอียดจะพบว่าตัวเลขคนต่างชาติทั้งหมดที่เดินทางเข้าไทยเริ่มมีสัญญาณหดตัวตั้งแต่ที่ทางการจีนประกาศปิดเมืองและห้ามคนจีนออกนอกประเทศในวันที่ 23 มกราคม 2020 ภายหลังจากการห้ามคนจีนออกนอกประเทศ ตัวเลขคนจีนที่เดินทางเข้าไทยติดลบถึงประมาณ 80% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แม้ว่าคนต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย 10 อันดับแรกชาติอื่นๆจะยังเดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนมกราคม แต่ตัวเลข 4 วันแรกในเดือนกุมภาพันธ์เปิดเผยว่าผู้เดินทางเข้าไทยชาติอื่นๆก็เดินทางเข้าไทยลดลงเช่นกัน โดยเป็นการติดลบถึง 30% (รูปที่ 4)

ในด้านผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมในแต่ละพื้นที่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม หากนักท่องเที่ยวชาติต่างๆ ลดลงใกล้เคียงกับช่วงการระบาดของซาร์ส ในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมนี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มากรุงเทพฯ อาจลดกว่า 2.37 ล้านคน เช่นเดียวกับเมืองท่องเที่ยวหลักอื่นๆ เช่น ภูเก็ต ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ที่นักท่องเที่ยวอาจลงถึง 1.1 ล้านคน 8.8 แสนคน และ 3.2 แสนคน ตามลำดับ

ติดตามสถานการณ์ล่าสุดผ่าน Heat map

เพื่อให้ภาพเห็นภาพรวมและความเคลื่อนไหวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น KrungThai COMPASS ได้จัดทำ Heat map แสดงความรุนแรงของสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ผ่านจำนวนการเปลี่ยนแปลงของผู้ติดเชื้อในไทยและจีน พร้อมด้วยตัวเลขผู้โดยสารต่างชาติที่มาสนามบินหลักต่างๆ ของไทย และผู้โดยสารชาติต่างๆ ที่เดินทางเข้าไทย จากรูปที่ 6 จะเห็นว่า สถานการณ์ในขณะนี้ แม้จำนวนผู้ติดเชื้อในจีนจะยังคงเพิ่มสูงขึ้น แต่ก็เพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่ลดลง อย่างไรก็ดี ในมุมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทย KrungThai COMPASS เห็นว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวเริ่มเห็นสัญญาณที่ลดลงต่อเนื่องหนักขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในทุกสนามบินหลัก ผ่านการหดตัวที่รุนแรงของนักท่องเที่ยวชาติหลัก ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจากจีน มาเลเซีย รัสเซีย และญี่ปุ่น

รายงานโดย กิตติพงษ์ เรือนทิพย์ จารุวรรณ เหล่าสัมฤทธิ์ ณัชชา ขวัญละมัย