ThaiPublica > เกาะกระแส > กกต.สั่งเลือกตั้งใหม่เขต8 เชียงใหม่ คาดพค.นี้ พร้อมให้ใบส้ม “สุรพล” พ่วงอาญา แจกทรัพย์สินจูงใจให้เลือก

กกต.สั่งเลือกตั้งใหม่เขต8 เชียงใหม่ คาดพค.นี้ พร้อมให้ใบส้ม “สุรพล” พ่วงอาญา แจกทรัพย์สินจูงใจให้เลือก

24 เมษายน 2019


นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) แถลงมติคณะกรรมการกกต. ว่า กกต.มีมติสั่งยกเลิกการเลือกตั้งและให้มีการเลือกตั้งส.ส.เชียงใหม่ เขต8ใหม่ รวมถึงระงับสิทธิรับสมัครเลือกตั้งของนายสุรพล เกียรติไชยากร ผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาหรือใบส้ม พร้อมยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้เพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งของนายสุรพล รวมถึงดำเนินคดีอาญากับนายสุรพลด้วย เนื่องจากมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฎว่านายสุรพลซึ่งเป็นผู้ได้รับผู้ตั้ง มีพฤติการณ์ให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชนเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ตัวเอง ทั้งนี้สำหรับคะแนนของนายสุรพลในเขตเลือกตั้งที่ 8 นั้นจะไม่ถูกนำไปนับรวมของพรรคเพื่อไทยที่จะใช้ในการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรค ขณะที่คะแนนของผู้สมัครพรรคการเมืองอื่นในเขตเลือกตั้งเดียวกันนี้ก็จะหายไปเช่นกันจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ และนำไปคำนวณเป็นจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อให้กับพรรคนั้นๆ

สำหรับการจัดเลือกตั้งใหม่ กกต.จะไม่มีการเปิดรับสมัครผู้สมัครใหม่ แต่ใช้ผู้สมัครจากบัญชีเดิม ในการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งใหม่ได้ภายในเดือนพฤษภาคม โดยอาจเกิดขึ้นหลังการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ในวันที่ 9 พฤษภาคมนี้

นายแสวง ยังระบุด้วยว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเขต8 เชียงใหม่ จะต้องใช้สิทธิเลือกตั้งใหม่ ไม่เช่นนั้นจะเสียสิทธิ 5 ประการยกเว้นผู้ที่เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งมาก่อน