ThaiPublica > เกาะกระแส > ธนารักษ์เสนอ ครม. ออกกฎกระทรวง เตรียมผลิต-จ่ายเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน รัชกาลที่ 10

ธนารักษ์เสนอ ครม. ออกกฎกระทรวง เตรียมผลิต-จ่ายเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน รัชกาลที่ 10

17 ธันวาคม 2017


นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ว่า หลังจากกรมธนารักษ์ได้เสนอขอพระราชวินิจฉัยรูปแบบเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่ทั้ง 9 ชนิดราคา ได้แก่ เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชนิดราคา 10 บาท เหรียญ 5 บาท, 1 บาท, 50 สตางค์, 25 สตางค์, 10 สตางค์, 5 สตางค์ และ 1 สตางค์ ขณะนี้กรมธนารักษ์ได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่ตามรูปแบบที่นำเสนอแล้ว โดยทุกชนิดราคาจะเป็นรูปแบบเดียวกัน กล่าวคือ ด้านหน้าเหรียญกษาปณ์เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 ด้านหลังของเหรียญกษาปณ์ใช้อักษรย่อ “วปร.” ซึ่งเป็นพระปรมาภิไธยประจำพระองค์

ล่าสุด กรมธนารักษ์ได้ส่งร่างกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 ไปที่กระทรวงการคลังแล้ว และคาดว่าจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 จากนั้นกรมธนารักษ์ก็จะเริ่มดำเนินการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่และทยอยจ่ายเข้าสู่ระบบ ภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนควบคู่กับเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ส่วนเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนปัจจุบันที่ชำรุดหรือหมดสภาพ กรมธนารักษ์ก็จะรับแลกคืนจากประชาชน

“สำหรับเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชนิดใหม่ที่จะจ่ายเข้าสู่ระบบนั้น ยังคงใช้กับเครื่องหยอดเหรียญประเภทต่างๆ ได้เหมือนเดิม ยืนยันว่าไม่มีปัญหา เพราะตัวเหรียญกษาปณ์ฯ ผลิตจากโลหะชนิดเดียวกันกับเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและมีน้ำหนักเท่ากัน จึงไม่มีผลกระทบกับเครื่องหยอดเหรียญทุกชนิด” นายพชรกล่าว

ด้านนางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า ในอนาคตกรมธนารักษ์อาจต้องมีการปรับลดลงปริมาณการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนลงเช่นเดียวกับการผลิตธนบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตามนโยบาย e-Payment ของรัฐบาลที่สนับสนุนให้ประชาชนใช้จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์แทนเงินสด ทำให้การผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนในอนาคตมีแนวโน้มลดลง แต่อย่างไรก็ตาม กรมธนารักษ์ก็ยังมีภารกิจในการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดต่อไป ถึงแม้การผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนบางชนิดจะมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าราคาหน้าเหรียญ เช่น เหรียญ 50 สตางค์ เป็นต้น

ปัจจุบันกรมธนารักษ์ผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนในระบบ 9 ชนิดราคา ประกอบด้วย เหรียญ 10 บาท, เหรียญ 5 บาท, เหรียญ 1 บาท, 50 สตางค์, 25 สตางค์, 10 สตางค์, 5 สตางค์, 1 สตางค์ มีจำนวนทั้งสิ้น 30,772 ล้านเหรียญ คิดเป็นมูลค่าตามหน้าเหรียญประมาณ 61,723 ล้านบาท