ThaiPublica > เกาะกระแส > ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด “สาธิต รังคสิริ” อดีตอธิบดีกรมสรรพากร ร่ำรวยผิดปกติ ขอศาลสั่งทรัพย์สิน 714 ล้าน ตกเป็นของแผ่นดิน

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด “สาธิต รังคสิริ” อดีตอธิบดีกรมสรรพากร ร่ำรวยผิดปกติ ขอศาลสั่งทรัพย์สิน 714 ล้าน ตกเป็นของแผ่นดิน

24 พฤศจิกายน 2016


นายสาธิต รังคสิริ อดีตอธิบดีกรมสรรพากร
นายสาธิต รังคสิริ อดีตอธิบดีกรมสรรพากร

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่านายสาธิต รังคสิริ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากรa href=”https://thaipublica.org/2015/07/satis-rungkasiri/”>ร่ำรวยผิดปกติ< โดยมีนางสาวสุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวน นั้น

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณารายงานผลการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า นายสาธิต รังคสิริ ร่ำรวยผิดปกติ โดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติที่อยู่ในชื่อของนายสาธิต รังคสิริ คู่สมรส บุตร บริษัท สิริกาญจนา จำกัด และบุคคลภายนอก จึงมีมติให้ส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังอัยการสูงสุด เพื่อยื่นคำร้องต่อศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินของนายสาธิต รังคสิริ รวมมูลค่า 714,938,144.77 บาท ตกเป็นของแผ่นดิน และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของนายสาธิต รังคสิริ สั่งลงโทษไล่ออกหรือปลดออก นายสาธิต รังคสิริ โดยให้ถือว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 80 (4) โดยมีทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติ ดังนี้

  1. รายการสั่งซื้อทองคำแท่งในชื่อของนายสาธิต รังคสิริ รวมมูลค่า 607,239,100 บาท
  2. เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารในชื่อคู่สมรส จำนวน 2 บัญชี รวมเป็นเงิน 3,570,000 บาท
  3. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในชื่อคู่สมรส มูลค่า 435,100 บาท
  4. เงินฝากในบัญชีธนาคารในชื่อบุตร จำนวน 4 บัญชี รวมเป็นเงิน 5,703,034.77 บาท
  5. เงินลงทุนในบริษัทจำกัดในชื่อบุตร จำนวน 6 แห่ง รวมมูลค่า 15,733,300 บาท
  6. เงินหลักประกันที่มีการนำฝากเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในชื่อบุตร จำนวน 7,675,350 บาท
  7. ที่ดินในชื่อบุตรที่ตั้งอยู่ในจังหวัดหนองคาย สมุทรปราการ นครราชสีมา จำนวน 5 แปลง
  รวมมูลค่า 22,554,000 บาท
  8. รถยนต์ยี่ห้อ LEXUS รุ่น RX450h Premium MR (ปี ค.ศ. 2013) เลขทะเบียน 1 กล – 0974 กรุงเทพมหานคร ที่อยู่ในชื่อบุตร มูลค่า 1,000,000 บาท
  9. ที่ดินในชื่อบริษัท สิริกาญจนา จำกัด ที่ตั้งอยู่ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 แปลง มูลค่า 46,000,000 บาท
  10. เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลภายนอก จำนวน 1 บัญชี เป็นเงิน 5,028,260 บาท