ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด “สาธิต รังคสิริ” อดีตอธิบดีกรมสรรพากร ร่ำรวยผิดปกติ ขอศาลสั่งทรัพย์สิน 714 ล้าน ตกเป็นของแผ่นดิน

นายสาธิต รังคสิริ อดีตอธิบดีกรมสรรพากร
นายสาธิต รังคสิริ อดีตอธิบดีกรมสรรพากร

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่านายสาธิต รังคสิริ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากรa href=”https://thaipublica.org/2015/07/satis-rungkasiri/”>ร่ำรวยผิดปกติ< โดยมีนางสาวสุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวน นั้น

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณารายงานผลการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า นายสาธิต รังคสิริ ร่ำรวยผิดปกติ โดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติที่อยู่ในชื่อของนายสาธิต รังคสิริ คู่สมรส บุตร บริษัท สิริกาญจนา จำกัด และบุคคลภายนอก จึงมีมติให้ส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังอัยการสูงสุด เพื่อยื่นคำร้องต่อศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินของนายสาธิต รังคสิริ รวมมูลค่า 714,938,144.77 บาท ตกเป็นของแผ่นดิน และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของนายสาธิต รังคสิริ สั่งลงโทษไล่ออกหรือปลดออก นายสาธิต รังคสิริ โดยให้ถือว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 80 (4) โดยมีทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติ ดังนี้

  1. รายการสั่งซื้อทองคำแท่งในชื่อของนายสาธิต รังคสิริ รวมมูลค่า 607,239,100 บาท
  2. เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารในชื่อคู่สมรส จำนวน 2 บัญชี รวมเป็นเงิน 3,570,000 บาท
  3. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในชื่อคู่สมรส มูลค่า 435,100 บาท
  4. เงินฝากในบัญชีธนาคารในชื่อบุตร จำนวน 4 บัญชี รวมเป็นเงิน 5,703,034.77 บาท
  5. เงินลงทุนในบริษัทจำกัดในชื่อบุตร จำนวน 6 แห่ง รวมมูลค่า 15,733,300 บาท
  6. เงินหลักประกันที่มีการนำฝากเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในชื่อบุตร จำนวน 7,675,350 บาท
  7. ที่ดินในชื่อบุตรที่ตั้งอยู่ในจังหวัดหนองคาย สมุทรปราการ นครราชสีมา จำนวน 5 แปลง
  รวมมูลค่า 22,554,000 บาท
  8. รถยนต์ยี่ห้อ LEXUS รุ่น RX450h Premium MR (ปี ค.ศ. 2013) เลขทะเบียน 1 กล – 0974 กรุงเทพมหานคร ที่อยู่ในชื่อบุตร มูลค่า 1,000,000 บาท
  9. ที่ดินในชื่อบริษัท สิริกาญจนา จำกัด ที่ตั้งอยู่ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 แปลง มูลค่า 46,000,000 บาท
  10. เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลภายนอก จำนวน 1 บัญชี เป็นเงิน 5,028,260 บาท