นายทวีศักดิ์ พูนธเนศ ผู้อำนวยการส่วนงานปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์